Vrozené malformace

Existuje mnoho variant vrozených malformací (patologických změn). Tato problematika se týká zejména dětí. Z pohledu problematiky stomií jsou nejdůležitější malformace jako nevyvinutí jícnu (aplazie jícnu) či jeho neprůchodnost (atrézie jícnu), nevyvinutí řitního otvoru, neúplné vyvinutí močových cest, píštěle mezi trávicí soustavou a dýchací či močovou soustavou a mnoho dalších. Do doby, než je problém chirurgicky odstraněn, je založena dočasná stomie, ať už výživová (u malformací v horních etážích trávicí trubice a nemožnosti přijímat potravu) či u malformací v dolních úsecích trávicí trubice, kde jsou zakládány stomie derivační. Jen málokdy nelze vývojový problém vyřešit operativně (plastikou), aniž by se musel vývod ponechat. V současnosti je ovšem problematika dětských stomických pacientů již zvládnuta na slušné úrovni.