V nemocnici

Během pobytu v nemocnici je nejdůležitější zapojit pacienta do ošetřování stomie. Úkolem stomasestry je naučit pacienta pečovat o stomii a vyměňovat pomůcky, pomoci jemu i jeho blízkým překlenout rozdíly v životním stylu a spolu s lékařem pacientovi ještě před propuštěním vysvětlit všechny nejasnosti.

Cílem celé péče je dosáhnout úplné samostatnosti nového stomika. Rychlost celého procesu závisí na zdravotním stavu nemocného, jeho věku, soběstačnosti, rozsahu operačního výkonu, případných pooperačních komplikacích, ale i na úrovni jemné motoriky, psychickém stavu a z velké části také na podpoře blízkých.