Úvod

Historie stomických pomůcek sahá až do 19. století. Francouzský chirurg Jean Amussat (1796–1856) se v tomto období (od r. 1839) zmiňuje o souboru asi stovky pacientů, kteří pečovali o stomie pomocí speciálních krytů a pásů. K jímání odcházející stolice se ovšem nepoužívaly sáčky, jaké známe dnes. Používaly se nádoby z kovu či skla.

Péče o stomie se začala významně zdokonalovat až po druhé světové válce. Roku 1953 bylo ve Spojených státech založeno první specializované centrum pro stomické pacienty. První jednorázový adhezivní kolostomický sáček byl vyvinut v roce 1960 v Dánsku.

Ruku v ruce s vývojem nových syntetických materiálů jde během posledních 25 let i vývoj stomických pomůcek. Postupně se objevila řada výrobců kvalitních stomických pomůcek. Jejich společnou snahou a snahou zdravotnického personálu je zlepšit kvalitu a dostupnost pomůcek, usnadnit jejich používání, poskytnout pacientům co nejkvalitnější péči, zázemí a oporu. Důležitou součástí vývoje péče o stomie jsou i kvalitní a detailní informace poskytované pacientovi, vedení pacientů k samostatnosti, aktivnímu životu a zájmu o sebe i o druhé.

Díky rychlému vývoji je dnes na trhu mnoho stomických pomůcek pocházejících od různých výrobců. Mohou se lišit použitou technologií výroby, materiálem, tvarem, barvou atd. Základní systém je ovšem u všech výrobců shodný. Základem je tzv. podložka. Jde o pomůcku z hydrokoloidního materiálu, která se používá ke krytí stomie. Zároveň slouží k uchycení tzv. sáčku, do kterého se jímá odcházející stolice nebo moč. Pokud je podložka se sáčkem pevně spojena, hovoříme o pomůckách jednodílných. Dvoudílné systémy jsou takové, u kterých zůstává podložka po nějakou dobu na těle a sáček je možno samostatně vyměňovat dle potřeby. Sáčky bývají nevýpustné nebo výpustné (opatřené ventilem). Protože péče o stomie musí být důkladná a neskládá se pouze z jímání odcházejícího obsahu střev či moči, doplňují škálu pomůcek krytky, čisticí roztoky, odstraňovače náplastí, ochranné filmy, destičky, roušky, krémy a pasty, zásypové pudry, irigační sety, těsnicí kroužky, pohlcovače pachu, tablety zahušťující řídký obsah sáčku, přídržné pásky, břišní pásy pro stomické pacienty.

Takovéto pomůcky, jsou-li správně používány, velmi výrazně zlepšují kvalitu života stomiků. Umožňují jim cestovat, sportovat nebo chodit do zaměstnání, žít téměř rovnocenným životem jako zdraví lidé. Mnohdy okolí ani netuší, že jejich kolegové jsou stomici. Kromě kvalitních pomůcek jsou snad ještě důležitější podrobné informace o tom, jak o stomii pečovat, jak manipulovat s pomůckami, jak se stravovat, kde pomůcky sehnat a na jaké množství pomůcek má stomik nárok ze svého zdravotního pojištění. Stomik se tedy rozhodně nemusí obávat, že bude bez pomůcek a zdravotnické péče, protože by na ně například neměl finanční prostředky. Všechny takovéto informace by měl pacientovi poskytnout ošetřující zdravotnický personál, ať už lékař nebo stomasestra. Pokud tyto informace nebo pomůcky pacienti nemají, je velmi důležité, aby je po svých lékařích vyžadovali, protože na ně mají plný nárok.