Urostomie

Jak ošetřovat urostomie?

Před samotným ošetřením si připravte následující pomůcky:

 • tužku – k zakreslení velikosti stomie na ochrannou fólii stomického sáčku;
 • nůžky – k vystřižení požadované velikosti otvoru v podložce nebo v sáčku;
 • šablonu – ke změření průměru stomie;
 • čisticí film – k odstranění nečistot;
 • ochranný film – k ochraně pokožky před aplikací nové pomůcky;
 • buničitou vatu nebo gázu;
 • potřebnou stomickou pomůcku;
 • stomickou pastu nebo želatinový kroužek/proužek – pro vyrovnání nerovností a utěsnění otvoru mezi stomií a pomůckou;
 • zrcátko – nezbytná pomůcka pro kontrolu;
 • holicí strojek;
 • vatovou štětičku;
 • sáček na odpad

Pokud máte k dispozici všechny pomůcky, můžete přistoupit k samotnému ošetření urostomie. Odstraňte starou pomůcku a důkladně očistěte stomii a její okolí vlažnou vodou, pomocí jednorázové žínky nebo proudem vody ze sprchy. Pro odstranění zbytků hydrokoloidní želatiny (z lepicích ploch podložek či sáčků) můžete použít také čisticí film. Nezapomeňte, že řídký obsah urostomie odchází trvale, což může výměnu stomické pomůcky komplikovat.

Zkontrolujte okolí stomie a ověřte, zda není vhodné tuto oblast oholit. Pokud ano, nezapomínejte na to, že tupá, či naopak příliš ostrá žiletka může způsobit podráždění pokožky v okolí stomie a nová pomůcka poté nemusí dobře přilnout. Po oholení použijte ochranný film.

Pomocí plastové šablony (šablona s různými velikostmi předpokládaných průměrů stomie) vyměřte velikost a tvar stomie a zakreslete na ochrannou šablonu stomické pomůcky.

Pokud se rozhodnete pro pomůcku dvoudílnou nebo adhezivní, zakreslete velikost stomie na podložku dvoudílného systému. Používáte-li pomůcku jednodílnou, překreslete velikost stomie přímo na lepicí plochu sáčku. Pro lepší kontrolu požadovaného tvaru lze sáček či podložku s adhezivní technologií přeložit v polovině a přiložit do spodní části stomie. Tímto způsobem je možné tužkou lépe zachytit požadovaný tvar stomie (málokterá má totiž přesný kruhový tvar). Po zjištění tvaru překreslete velikost na podložku dvoudílné pomůcky nebo na sáček a požadovaný otvor vystřihněte. Přitom dbejte, aby vystřižený otvor nebyl ani příliš malý (pomůcka by byla těsná nebo by mohla podtékat), ani příliš velký (pomůcka by netěsnila a nechránila by kůži před odcházejícím obsahem).

Z podložky dvoudílné pomůcky nebo ze sáčku jednodílné pomůcky sejměte krycí fólii a již vystřiženou podložku nebo sáček nalepte přímo na stomii. Přitiskněte prsty opatrně po obvodu kolem stomie, aby pomůcka lépe přilnula k pokožce. K nalepené podložce nakonec připevněte urostomický výpustný sáček béžové barvy nebo sáček průhledný/tran­sparentní.

Rady a tipy

Co dělat, když se mi nepodaří vystřihnout otvor odpovídající velikosti stomie?

V tomto případě je vhodné použít stomickou pastu, která je vyrobena z hydrokoloidní želatiny a utěsní mezeru mezi stomií a vlastní stomickou pomůckou. Pastu vymáčkneme z tuby a navlhčenou vatovou štětičkou aplikujeme do prostoru mezi stomií a otvorem v pomůcce.

Po aplikaci urostomického sáčku je třeba ověřit správnou funkci výpustného ventilu a jeho polohu ve směru „zavřeno a otevřeno“. Předejde se tak nežádoucímu odtékání moči.