Urostomie

Urostomie je nejméně častý typ stomií (asi 5 %). Důvodem k vytvoření tohoto vývodu je překážka zabraňující normálnímu odtoku moči (např. nádor atd.) Více informací o důvodech k urostomii najdete v sekci Indikace ke stomii.

Moč, která se tvoří v ledvinách, je odváděna močovody do močového měchýře. Nejčastěji je postiženo ústí močovodu do močového měchýře, méně často jsou zasaženy vlastní močovody. Není-li možné obnovit normální tok moči, jsou močovody vyvedeny břišní stěnou na její povrch (je vytvořena stomie).

Močové ústrojí se nachází v těsné blízkosti dalších důležitých orgánů (střeva, vnitřní ženské pohlavní orgány), jež by mohly být patologickým procesem ovlivněny, a proto je často nutné přistoupit k provedení tohoto výkonu. Vzácně může být řešen vývod z důvodu poranění močovodů nebo močového měchýře či vývojové vady (u dětí).

Typy urostomií:

  1. Ureterostomie
  2. Urostomie vyvedená přes tenké střevo (conduit)
  3. Kontinens urostomie – KOCK rezervoár

Ureterostomie

Na povrch břišní stěny jsou vyvedeny močovody. Ureterostomie je menší než střevní vývody, měří 0,5–1 cm a má růžovošedé zabarvení. Množství moči, které se vývodem vyloučí, je závislé na funkci ledvin a na množství přijatých tekutin. Obvykle je vyprodukováno asi 0,5 dl moči za hodinu.

Ureterostomie vyžaduje nejpečlivější ošetřování, neboť močovody a ledviny se mohou snadno infikovat. K odvádění moči se trvale používají sáčky s výpustným kohoutem. Aby se snížilo riziko infekce na minimum, lze vyvést močovod přes tenké střevo (viz dále).

Urostomie přes tenké střevo

Z tenkého střeva se odejme malý kousek (střevo se opět sešije). Odebraný kousek střeva, který zůstane v břišní dutině, se na jednom konci uzavře a z druhého se vytvoří klasický vývod střeva, do něhož jsou zavedeny močovody. Toto vyvedení zabraňuje průniku infekce do močového ústrojí. I tato stomie vyžaduje trvalé nošení sáčku, protože z ní neustále vytéká moč.

Kontinens urostomie

Z části tenkého střeva se vytvoří rezervoár s vývodem, do kterého jsou vyvedeny močovody. Moč, která se v rezervoáru shromažďuje, stlačuje vývod, a tudíž nemůže samovolně odtékat. Obsah rezervoáru se vypouští po 4–6 hodinách zasunutím gumového katétru do vývodu. Tato stomie nevyžaduje stálé nošení sáčků ani častější vypouštění rezervoáru, stačí použít zátku.

S urostomií nastávají zřídkakdy problémy. Pokud se však náhle změní rytmus odtoku moči, její vzhled nebo množství, je nutné okamžitě navštívit lékaře.. Z výživových opatření se doporučuje dostatečný příjem tekutin, nepožívat kořeněná jídla, alkohol a nápoje s obsahem kofeinu.

Více informací o komplikacích či výživě naleznete v příslušných sekcích.