Úhrada za léky a pomůcky, pojišťovny

Na co má pacient nárok od pojišťovny?

Klient (pacient) řádně platící veřejné pojištění má vždy právo na bezplatnou zdravotní péči, léky a zdravotnické prostředky. V každé skupině léčivých látek se jedná minimálně o jeden léčebný přípravek plně hrazený ze zdravotního pojištění. Podobně zdravotní pojišťovna plně hradí i zdravotnické prostředky v základním provedení, které jsou nejméně ekonomicky náročné. I některé alternativní zdravotnické pomůcky či léky mohou být hrazeny plně, tuto úhradu ovšem musí schválit revizní lékař. U většiny léků i zdravotnických prostředků je obvykle více variant, které se liší cenou i kvalitou a samozřejmě následně i výší doplatku, který hradí pacient.

Ze zdravotního pojištění je hrazena zejména základní péče. Přesný rozsah hrazených služeb určuje každá zdravotní pojišťovna. Existují ovšem i zákroky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Zpravidla nejsou hrazeny vyšetření, prohlídky a jiné výkony na žádost pacienta (např. vyšetření k vydání řidičského průkazu), nadstandardní péče a například stomatologické zákroky nebo plastická chirurgie. Seznam nehrazené péče obsahuje příloha č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Za tyto zákroky může požadovat lékař platbu v hotovosti. O této skutečnosti musí být pacient řádně poučen a pokud s ošetřením souhlasí, je lékař povinen za zákrok vystavit potvrzení o platbě. To se samozřejmě nevztahuje na zákroky hrazené pojišťovnou, se kterou má lékař smlouvu.

Nadstandardní péče jsou smluvní služby nabízené za finanční poplatek. U jednotlivých lékařů či nemocnic je značně rozdílná a závisí hlavně na úrovní technického vybavení. Lékař musí poskytnout plné informace o rozsahu a ceně nadstandardní péče a přesně uvést rozdíly proti službě hrazené pojišťovnou. Vždy je povinen vystavit doklad o zaplacení s uvedením částky a druhu nadstandardní péče.

Pojištění a stomické pomůcky

Stomické pomůcky předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti URN, PRL, CHI, INT na poukaz. Tyto pomůcky mohou být předepisovány nanejvýš na dobu 3 měsíců a nesmí překročit níže uvedené hodnoty.

Systémy jednodílné kolostomické uzavřené – sáčky maximálně 60 ks měsíčně, 100 % hrazení pojišťovnou
Systémy dvoudílné kolostomické uzavřené – sáčky maximálně 60 ks měsíčně, 100 % hrazení pojišťovnou
Systémy jednodílné ileostomické uzavřené – sáčky maximálně 30 ks měsíčně, 100 % hrazení pojišťovnou
Systémy dvoudílné ileostomické uzavřené – sáčky maximálně 30 ks měsíčně, 100 % hrazení pojišťovnou
Systémy jednodílné urostomické – sáčky maximálně 30 ks měsíčně, 100 % hrazení pojišťovnou
Systémy dvoudílné urostomické – sáčky maximálně 30 ks měsíčně, 100 % hrazení pojišťovnou
Podložky kolostomické a ileostomické maximálně 10 ks měsíčně, 100 % hrazení pojišťovnou
Podložky urostomické maximálně 15 ks měsíčně, 100 %
Krytky stomické maximálně 60 ks měsíčně, 100 %, nejvýše do 3100,– Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Zátky stomické maximálně 60 ks měsíčně, 100 %, nejvýše do 1200,– Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Pásy a přídržné prostředky pro stomiky maximálně 2 balení ročně, 100 %
Prostředky čisticí stomické 100 %, nejvýše do 1500,– Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Prostředky ochranné stomické maximálně 360 g ročně, 100 %, nejvýše do 2760,– Kč
Irigační soupravy a příslušenství úhrada 75 %.