Stomie u dětí

Se stomiemi se setkáváme i u dětí. Nejčastěji jde o dočasné stomie, které jsou založeny na dobu nezbytnou k vyřešení pacientova problému. Důvodem pro vytvoření stomie u novorozenců jsou nekrotická enterokolitida, vrozené vývojové vady zažívacího traktu a ileus. Nejvíce je ileostomií, méně kolostomií a jejunostomií.

Na první místo v ošetřování stomií patří i u dětí stomické pomůcky. Představují velké pohodlí, úsporu času sester či maminek a z ekonomického hlediska úsporu financí. V ošetřování novorozenců jsou ale drobné odchylky od péče o dospělé stomiky. Kůže novorozence je jemná, u nedonošených dětí nezralá, lehce zranitelná. Každý defekt se stává vstupní branou infekce, je zdrojem bolesti. Sliznice stomie je stejně jak u dospělých červenorůžové barvy a dobře prokrvená, vlhká, měkká na dotek. U dětí může při křiku či pláči měnit dočasně barvu. Pro děti jsou proto z výše zmíněných důvodů vhodnější jednodílné pomůcky.

Problematika dětských stomií je opravdu rozsáhlá. Proto je například v rámci Fakultní nemocnice Ostrava otevřena dětská stomickáporadna (každé úterý od 8–9 hod). Ta je vedená zkušeným personálem, který rád předá rodičům malých pacientů veškeré informace a zkušenosti získané dlouholetou praxí.