Spánek

Dostatečný odpočinek a spánek jsou nezbytnou podmínkou lidského zdraví. Spánek chrání tělo před přetížením a poškozením. Obnovuje nejen síly fyzické, ale i duševní. Spánkový deficit způsobuje rychlou únavu a snižuje odolnost organismu. Člověk často pociťuje deprese, podrážděnost či nervozitu. Jednou z příčin nespavosti či nekvalitního spánku jsou mimo jiné i zdravotní obtíže, stres a špatný psychický stav. Právě tyto faktory jsou rizikové u stomiků, a to zejména v prvním období po vytvoření stomie.

Prvním problémem je pro stomiky překonání nepříjemného pocitu a obav z úniku obsahu sáčku, obava ze „zatržení“, uskřípnutí či vypadnutí stomického systému. Vhodně zvolená pomůcka a zvládnutá technika nasazování stomických pomůcek jsou však základem, který tyto obavy časem překoná. Pacienti postupem času zjistí limity své stomie a s větším klidem se upraví i spánkové návyky. Zejména u pacientů zvyklých spát na břiše či na boku může být zpočátku stomie překážkou. Osvědčuje se ale poloha na zádech – je tělu přirozená a skutečně se jí lze naučit.

Další otázkou je délka spánku. Lidé, kteří jsou zvyklí spát opravdu dlouho, se ve většině případů budí jednou za noc s pocitem nutnosti jít na toaletu. Toho je vhodné využít, podobně lze po probuzení provést výměnu pomůcky. Pro urostomiky jsou nabízeny i speciální noční sáčky o větším obsahu, který brání přetečení.

Pochopitelně zejména na počátku života se stomií může docházet k drobným i větším nehodám. Ložní prádlo však lze vyprat, matraci chránit gumovou podložkou nebo přímo pogumovanými prostěradly a s novými technologiemi, s pomocí rodiny a spoluprací se stomasestrou najdou pacienti vhodnou cestu ke spokojenému a vydatnému spánku.