Jste zde: Stomici.cz Život se stomií Slovníček

Slovníček pojmů

adenom

nezhoubný nádor tvořený žlázovým epitelem

analgetika

léky tišící bolest

anastomóza

spojení, spojka mezi dutými orgány, cévami atd.

anorexie

porucha příjmu potravy

anus

řiť

apendicitida

lidově akutní zánět „slepého střeva“

apendix

přívěsek slepého střeva

atrézie

vrozená neprůchodnost

benigní

nezhoubný

caecum

část tlustého střeva navazující na tenké střevo

calcitriol

hormon ledvin regulující hladinu vápníku

celiakie

intolerance lepku

coecostomie

vývod počátečního úseku tlustého střeva

colon ascendens

vzestupný tračník

colon descendens

sestupný tračník

colon sigmoideum

esovitá klička

colon transversum

příčný tračník

Crohnova choroba = morbus crohn

zánětlivé onemocnění střeva

cystostomie

vývod močového měchýře

derivační stomie

odvodný vývod

dermatitida

zánětlivý kožní projev

diabetes mellitus

úplavice cukrová

divertikl

výchlipka

embolus

vmetek

enterální výživa

výživa přes trávicí trakt

erytropoetin

hormon stimulující kostní dřeň k produkci krevních buněk

esophagostomie = oesophagostomie

vývod jícnu (zpravidla sloužící k výživě)

fibróza

zvláknění

fistula

píštěl

gaster

žaludek

gastrostomie

vývod žaludku (zpravidla sloužící k výživě)

glomerulus

klubíčko kapilár, součást ledvinného tělíska

hemangiom

nádor, který roste z krevních cév

hematurie

krev v moči

hereditární

vrozený

ileostomie

vývod tenkého střeva v oblasti ilea

ileus

neprůchodnost střev

indikace

určení, předepsání

inkontinence

samovolný únik

intestinum crassum

tlusté střevo

intestinum tenue

tenké střevo

invaginace

vchlípení

irigace

výplach, vymytí střeva

iritace

dráždění

ischemie

nedokrvení

jejunostomie

vývod jejunální části tenkého střeva (zpravidla sloužící k výživě)

ketoacidóza

porucha vnitřního prostředí

kock rezervoár

vývod s rezervoárem (kapsou)

kolitida

zánět střeva

kolorektální karcinom

nádorové onemocnění tlustého střeva

kolostomie

vývod tlustého střeva

kontinens urostomie

vývod vylučovací soustavy s rezervoárem

leiomyom

nádor z hladké svaloviny

lipom

nádor vytvořený z tukové tkáně

lithiáza

močový písek či kameny

lymfom

nádor vyrůstající z mízních uzlin

macerace

rozpad ve vodném/vlhkém prostředí

maligní

zhoubný

malnutrice

podvýživa

metastáza

druhotné ložisko

morbus crohn = Crohnova nemoc

zánětlivé onemocnění střeva

nefron

ledvinné tělísko

nekróza

odumření

neoplazie

novotvorba tkáně, změna tkáně, epitelu (výstelky)

nephros

ledvina

oesophagostomie = esophagostomie

vývod/vstup do jícnu

oesophagus

jícen

pankreatitida

zánět slinivky břišní

parenterální výživa

výživa do žíly

pepsin

trávicí enzym

peritoneum

pobřišnice

peritonitida

zánět pobřišnice

polyp

vyklenutí sliznice

profylaxe

předcházení

prolaps stomie

výhřez vývodu

pyelonefritida

zánět ledvinné pánvičky

ren

ledvina

renin

hormon produkovaný ledvinami regulující krevní tlak

reoperace

opětovná operace

reparace

náprava, oprava

resekce

operativní odstranění

retrakce stomie

vtažení vývodu

revers

souhlas, nesouhlas pacienta stvrzený písemně

sigmoideostomie

vývod na esovité kličce

stenóza

zúžení

stomie

vývod dutého orgánu na povrch těla

stomik

pacient s vývodem dutého orgánu

strangulace

uskřinutí

tracheostomie

vývod, vstup do dýchací soustavy

transpozice

přemístění

transversostomie

vývod na příčném tračníku

trombus

krevní sraženina

tubulus

vývodný kanálek sbírající primární moč, mění její složení a množství na moč sekundární

ulcerace

zvředovatění

ulcerózní kolitida

zánětlivé onemocnění střeva

urea

močovina

ureter

močovod

ureterostomie

vývod močovodů

uretra

močová trubice

urostomie

vývod močové soustavy

ventriculus

žaludek

vesica urinalis

močový měchýř