Práce, kariéra, zaměstnání

Kvalita života stomiků je pro řadu z nich závislá na zařazení do společnosti, na možnosti vykonávat svoji původní profesi s minimálními omezeními. Pokud se vrátíte na své původní pracoviště, záleží na Vašem pracovním zařazení, protože i to může být jedním z kritérií pro výběr vhodné stomické pomůcky. Seznamte stomasestru nebo ošetřujícího lékaře s povahou Vašeho zaměstnání. Pomohou Vám zvolit vhodnou pomůcku, dořešit realizaci výměn pomůcek na pracovišti a případně zváží, zda je pro Vás takováto práce i nadále vhodná.

S vytvořením vývodu Vám nikdo nevzal Vaše schopnosti, dovednosti, vědomosti či společenskou váhu. Myslete na to při návratu do zaměstnání či při příchodu do zaměstnání nového. Je jen na Vás, kolik lidí z pracovního okolí bude o Vaší stomii vědět. Pokud máte dobré vztahy se svým zaměstnavatelem, nebojte se ho se svým onemocněním a jeho řešením obeznámit, včetně toho, že Vás péče o stomii nijak nebrzdí v práci. Mnoho zaměstnavatelů vychází svým zaměstnancům vstříc, cení si totiž jejich schopností, dovedností, ale i loajality k nim samotným. Je mnoho zaměstnaných a spokojených stomiků, ale například i pacientů dialyzovaných.