Jste zde: Stomici.cz PoradnaPacientská práva

Pacientská práva

Dobrý den,
máme krátkou dobu v péči babičku se stomií /94 let/. Dnes ráno nám velmi znepokojeně sdělila, že má nutkání a tlaky na klasické vyprazdňování konečníkem. Protože je ležák a dáváme pod ní mísu, nemůže při vyprazdňování sedět, zkusili jsme i v tomto případě mísu, ale neúspěšně. Babička je z toho nešťastná, prosíme o radu.
Děkuji Jana Piskáčková

21. 08. 2019

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz do naší poradny.

toto může nastat u pacientů se stomií, kteří nejsou po amputaci rekta. Doporučujeme mikroklyzma (YAL – 100kč v lékárně) a udělat výplach konečníku a pak se vyprázdnit. Dále doporučujeme tuto situaci konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Dobrý den.Na všech stránkách čtu jak se chovat a co dodržovat v případě kdy člověk díky špatnému zdravotnímu stavu přijde ke stomii, ale zatím nikde nemůžu najít jak se bránit faktu že jsem vinou nemocnice k této diagnoze přišel.Krátce popíši.Byl jsem na odstranění ledvinových kamenů a až po dvou dnech při velkých bolestech bylo zjištěno že mi bylo narušeno střevo a tekutina tekla do břicha..Nechápu že si tohoto nevšiml operatér dřív než jsem byl odvezen z operačního sálu.Takže teď místo cca 2měsíční pracovní neschopnosti mám na rok i déle vystaráno když bude vše v pořádku. I relativně zdraví jedinec může takto dopadnout.Můžete mi prosím poradit.Děkuji­.Němec Josef.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz do naší poradny.

Bohužel nedisponuji bližšími informacemi k Vašemu případu, pokusím se Vám tedy nastínit alespoň základní možnosti Vašeho dalšího postupu.

V prvé řadě se můžete v souladu s ust. § 93 zákona o zdravotních službách obrátit se stížností na postup operatéra přímo na poskytovatele zdravotních služeb, tedy nemocnici, kde Vám byl operační zákrok proveden. Nemocnice je v takovém případě ve lhůtě 30 dní (v odůvodněných případech 60 dní) povinná vyřídit Vaší stížnost a informovat Vás o výsledku šetření.

Nebudete-li souhlasit s vyřízením stížnosti nemocnicí, můžete podat stížnost k příslušnému krajskému úřadu dle místa nemocnice. V takové stížnosti zároveň uvedete důvody Vašeho nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

V případě větší komplexnosti případu Vám doporučuji kontaktovat advokáta se zaměřením na náhrady újmy na zdraví. Advokát s Vámi na základě bližších informací o případu bude koordinovat další postup a případné vymáhání náhrady za újmu způsobenou na zdraví, ztížení společenského uplatnění a účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví.

Dobrý den,
můj tchán je diabetik a po operaci se stal urostomikem. Olomouc fakultní nemocnice vše v pořádku bez problémů. Po návratu domů Město Jeseník se nestačíme divit:

  • v celém městě není ani jedna zdravotní sestra nebo pečovatelka, která zvládne výměnu a znovu nalepení sáčku atd.
  • teď je v nemocnici Jeseník, kde ho nechají ležet mokrého ve vlastní moči ,protože opět nikdo

    neumí řádně nalepit a ošetřit stomii, jeho syn tam chodí a za zdravotní personál jej ošetřuje.

Prosím o rychlou radu jak situaci řešit. Pro doplnění tchán je momentálně nechodící a není schopen se ošetřovat sám.

  • Je nucen ležet v Jesenické nemocnici ve vlastní moči, zatímco sestra sedí na sesterně a luští křížovky. Bohužel ne každý den je ta možnost, aby tchána někdo z rodiny ošetřil a umyl.

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz zaslaný do naší poradny.

Popsanou situaci doporučuji řešit s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Jeseníku. Odbor zajišťuje úkoly v oblasti dávek a služeb sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, ochrany práv příslušníků národnostních menšin, protidrogové prevence a oblasti zdravotnictví. Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví je paní Křivánková Jana, tel. 584 498 405, email jana.krivankova@mujes.cz

Věřím, že odbor sociálních věcí a zdravotnictví je znalý problematiky poskytování zdravotní péče ve městě Jeseník a bude schopen s Vámi celou situaci řešit.

Zcela jistě situace tak, jak ji popisujete není v pořádku. Poskytování zdravotní péče upravuje celá řada právních předpisů a smyslem této právní úpravy je zajištění jejího poskytování zdravotnickými zařízeními státu, obcí, fyzickými a právnickými osobami v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.

Bohužel bez bližší znalosti struktury poskytování zdravotní péče ve městě Jeseník Vám mohu pomoci pouze odkazem na místní samosprávu, do jejíž kompetence poskytování zdravotní péče náleží.

Vaši poradci