Pacientská práva

Dobrý den,
můj tchán je diabetik a po operaci se stal urostomikem. Olomouc fakultní nemocnice vše v pořádku bez problémů. Po návratu domů Město Jeseník se nestačíme divit:

  • v celém městě není ani jedna zdravotní sestra nebo pečovatelka, která zvládne výměnu a znovu nalepení sáčku atd.
  • teď je v nemocnici Jeseník, kde ho nechají ležet mokrého ve vlastní moči ,protože opět nikdo

    neumí řádně nalepit a ošetřit stomii, jeho syn tam chodí a za zdravotní personál jej ošetřuje.

Prosím o rychlou radu jak situaci řešit. Pro doplnění tchán je momentálně nechodící a není schopen se ošetřovat sám.

  • Je nucen ležet v Jesenické nemocnici ve vlastní moči, zatímco sestra sedí na sesterně a luští křížovky. Bohužel ne každý den je ta možnost, aby tchána někdo z rodiny ošetřil a umyl.

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz zaslaný do naší poradny.

Popsanou situaci doporučuji řešit s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Jeseníku. Odbor zajišťuje úkoly v oblasti dávek a služeb sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, ochrany práv příslušníků národnostních menšin, protidrogové prevence a oblasti zdravotnictví. Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví je paní Křivánková Jana, tel. 584 498 405, email jana.krivankova@mujes.cz

Věřím, že odbor sociálních věcí a zdravotnictví je znalý problematiky poskytování zdravotní péče ve městě Jeseník a bude schopen s Vámi celou situaci řešit.

Zcela jistě situace tak, jak ji popisujete není v pořádku. Poskytování zdravotní péče upravuje celá řada právních předpisů a smyslem této právní úpravy je zajištění jejího poskytování zdravotnickými zařízeními státu, obcí, fyzickými a právnickými osobami v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.

Bohužel bez bližší znalosti struktury poskytování zdravotní péče ve městě Jeseník Vám mohu pomoci pouze odkazem na místní samosprávu, do jejíž kompetence poskytování zdravotní péče náleží.