Po operaci, první reakce a emoce

Základním požadavkem po operaci je umístit nemocného na oddělení JIP (jednotky intenzivní péče), případně na lůžko oddělení anesteziologie a resuscitace. Velice důležitý je pooperační monitoring (vitální funkce, bilance tekutin, obnova střevní pasáže, laboratorní vyšetření krve atd.). U operovaných je zprvu indikována parenterální výživa (do žíly), ovšem enterální výživa (přes trávicí trakt) chemicky definovanou stravou je možná zpravidla od prvního pooperačního dne. Tuto skutečnost rozhodne ošetřující chirurg.

Zatěžovat organismus běžnou stravou lze až po obnovení střevní pasáže. Většinou se tak stává asi čtvrtý den po operaci. Vzhledem k tomu, že bylo během operace otevřeno střevní lumen, jsou profylakticky indikována antibiotika. Rehabilitace pacienta by měla začít hned první den.

Nejdůležitějším úkolem pooperačního období je zapojit nemocného do ošetřování stomie. Nácvik péče probíhá za asistence stomasestry, která pacientovi vše náležitě vysvětlí a ukáže. Ideální je v této fázi zapojit do instruktáže i osobu blízkou pacientovi podle jeho přání.

Možné pooperační komplikace:

 • celkové:
  • komplikace související obecně s chirurgickým zákrokem a celkovou anestezií – alergická reakce na podané léky, zvýšená teplota (reakce organismu na zátěž, celková infekce), pooperační porucha střevní průchodnosti až ileózní stav, poruchy dýchání až možnost plicní embolie při vzniku hlubokého zánětu žil dolních končetin.
 • místní:
  • komplikace v ráně – hematom = krevní výron, infekce v ráně = absces, porucha hojení
  • akutní bolest v ráně v souvislosti s operačním řešením
  • kožní poruchy v okolí stomie
 • pozdní komplikace:

První pocity stomiků

Po operaci pacient většinou pociťuje obrovskou psychickou zátěž a stres. Mezi nejvýznamnější původce stresu můžeme počítat následující problémy:

 • obava z přijetí nového vzhledu vlastního těla a z nefyziologického vyprazdňování střevního (močového) obsahu spojeného s pocitem méněcennosti
 • úzkost, strach a pocit beznaděje z nově vzniklé životní situace (sociální, intimní atd.)
 • obava ohledně schopnosti zvládat výměny stomických pomůcek
 • nejistota a beznaděj z partnerského a sexuálního života

Více o pocitech pacienta a jejich důsledcích najdete ZDE

Užitečné kontakty, které se Vám kdykoliv po operaci mohou hodit:

 • Ilco-kluby v ČR naleznete ZDE
 • Kontakty na odborné poradce naleznete ZDE
 • Nejbližší prodejna/výdejna pomůcek ZDE
 • Spolupracující psychoterapeuti, lékaři a stomasestry ZDE