Jste zde: Stomici.cz Život se stomiíO stomii Péče o stomii

Péče o stomii

Po operačním zákroku je nutné seznámit pacienta se zásadami správného, šetrného a bezpečného zacházení se stomickou pomůckou. Při volbě vhodných pomůcek se přihlíží také k věku pacienta, k jeho návykům a životnímu stylu, k tomu, jak je zručný, a pochopitelně i k velikosti a tvaru stomie.

Poradenství pro stomiky zajišťuje zkušená stomasestra. Pomáhá při nácviku manipulace s pomůckami, obeznámí pacienta s informacemi ohledně stravování a s možnými zdravotními komplikacemi, dále má přehled o úhradě pomůcek zdravotní pojišťovnou a dokáže poradit i se záležitostmi běžného denního života. Je velmi vhodné naučit s pomůckami zacházet i osobu pacientovi blízkou, která může být při péči o stomii taktéž nápomocna.

Před každou výměnou je užitečné pečlivě si předem nachystat všechny pomůcky, jež jsou potřeba k ošetření stomie, a dále je vhodné důsledně dodržovat postup ošetřování jednotlivých typů stomií (velikost otvoru, ošetření kůže, přilnutí podložky, výměna či vypouštění sáčku atd.). Podrobné informace ohledně ošetřování stomií, včetně seznamu pomůcek, naleznete v oddílech věnovaných jednotlivým typům vývodů (kolostomie, urostomie, ileostomie).

Zdroj: Sestra, 11/2008, Věra Novákova – stomasestra