Jste zde: Stomici.cz Život se stomií O stomii

O stomii

Co je to stomie?

Stomie (vývod) je uměle vytvořené vyústění dutého orgánu mimo tělo (na stěnu břišní). Jde o dočasné nebo trvalé chirurgické řešení onemocnění převážně trávicího nebo močového ústrojí v případě, že už žádnou jinou léčebnou terapii nelze uplatnit.

Indikace ke stomii

Stomie (vývod dutého orgánu na povrch těla) je zaváděna při onemocněních trávicí či vylučovací soustavy. Aplikuje se terapeuticky jako dočasné řešení pro překlenutí určitého stavu či pro odlehčení dané soustavě, aby mohlo proběhnout její uzdravení rychleji (např. pooperační stavy nebo vývojové…

Druhy stomií

Stomie lze třídit z několika pohledů. Dle funkce, kterou zajišťují, je dělíme na častější derivační stomie, které jsou zakládány, aby odváděly obsah z dutého orgánu, a na méně časté stomie výživné. Druhý typ je aplikován u pacientů, kteří nemohou z různých příčin přijímat potravu po dobu delší než…

Péče o stomii

Po operačním zákroku je nutné seznámit pacienta se zásadami správného, šetrného a bezpečného zacházení se stomickou pomůckou. Při volbě vhodných pomůcek se přihlíží také k věku pacienta, k jeho návykům a životnímu stylu, k tomu, jak je zručný, a pochopitelně i k velikosti a tvaru stomie.

Komplikace stomií

Komplikace po vytvoření stomie se mohou dostavit ve třech etapách. Ihned po operaci se objevují pooperační potíže jako zvracení, kašel, teplota a bolesti. Pokud je ovšem dodržena správná předoperační příprava, výskyt a závažnost těchto obtíží nejsou nijak dramatické.

Anatomie trávicí a vylučovací soustavy

Pro lepší pochopení problematiky stomie bude dobré podniknout i malý exkurz do anatomie lidského těla. Při něm si blíže objasníme stavbu trávicí soustavy a ukážeme si její jednotlivé části a funkce. Následující část tohoto oddílu bude věnována další nepostradatelné orgánové soustavě těla –…