Jste zde: Stomici.cz Život se stomiíO stomii Komplikace stomií

Komplikace stomií

Komplikace po vytvoření stomie se mohou dostavit ve třech etapách. Ihned po operaci se objevují pooperační potíže jako zvracení, kašel, teplota a bolesti. Pokud je ovšem dodržena správná předoperační příprava, výskyt a závažnost těchto obtíží nejsou nijak dramatické.

Časné komplikace jsou zřetelné brzy po operaci. Patří mezi ně:

Nevhodné umístění stomie – špatné umístění stomie omezuje při pohybu, chůzi či sezení a znatelně snižuje kvalitu života pacienta. Taková stomie se nachází v místě jizev, kožní řasy, na boku nebo místě, kde pacient normálně nosí pásek a způsobuje obtížnou fixaci pomůcek či zatékání střevního obsahu na kůži a její dráždění. Tato iritace může mít za následek dermatitidy, ulceraci kůže nebo vznik fistul. Pro zlepšení kvality života se lze podrobit následné transpozici stomie nebo se pokusit eliminovat diskomfort použitím vyrovnávací pasty a flexibilních stomických pomůcek. S touto obtíží se setkáváme ovšem velmi zřídka, zejména u pacientů operovaných akutně.

Krvácení – může se jednat o drobné pooperační krvácení z okraje stomie, které je ovšem normální. Krvácení ze sliznice střeva většinou nebývá silné, stačí přiložit malý tamponek na několik vteřin a krvácení samo ustane. Často bývá způsobeno manipulací se stomickými podložkami, sáčky atd. Větší krvácení s původem uvnitř stomie vyžaduje konzultaci s lékařem na chirurgickém oddělení a případnou revizi rány.

Kožní komplikace – bývá způsobena zatékáním derivovaného obsahu pod podložku. Do této skupiny patří alergická reakce, kontaktní dermatitida, iritace a macerace. Zkušená stomasestra příčinu snadno určí a dokáže ji eliminovat. Hlavně pro ileostomiky mohou být neřešené iritace velmi nepříjemné a bolestivé

Nekróza okraje stomie – příčinou bývá nedostatečný přítok krve do tkáně způsobený buď chybou operatéra, nebo špatným ošetřováním (např. při špatném nalepení zaškrcuje pomůcka krevní zásobení ve stomii). Známkami nekrózy jsou např. fialová barva, zápach.

Píštěle – vznikají při některých chronických onemocněních (záněty střeva, malnutrice, diabetes mellitus atd.). Píštěle v okolí stomie znamenají nepřilnavost pomůcky, podtékání stolice a iritaci okolí. Kontaktovat chirurgické pracoviště je v takovém případě nezbytné.

Jeden až tři měsíce po operaci se mohou objevit pozdní komplikace. Zmiňme například:

Prolaps (výhřez) stomie – střevo vyhřezává někdy až několik desítek centimetrů. Příčinou může být špatná fixace střeva nebo zvýšení nitrobřišního tlaku, vleže se ovšem může střevo samo navrátit do normální polohy. V takovém případě je nutná konzultace se stomasestrou, někdy je vhodné střevo chirurgicky upravit. Vždy je nutno zacházet velmi opatrně a nereponovat střevo násilím.

Retrakce (vtažení) stomie – střevo může být vtaženo až několik centimetrů pod úroveň kůže. Často bývá přítomna až stenóza stomie.

Stenóza – jedná se o nepoměr mezi otvorem v břišní stěně a průměrem střeva. Otvor je natolik zúžen, že brání odchodu stolice a hrozí vznik ileu. Problém řeší stomasestra, často pravidelnou dilatací, úpravou pitného a dietního režimu.

Parastomální kýla – tato komplikace je nejčastější. Kolem stomie se vytvoří vyklenutí, které znesnadňuje užití stomických pomůcek. Vzniká při oslabení břišní stěny uvolněním fascie od střevní kličky a vsunutím části obsahu pobřišniční dutiny mezi otvor ve stěně břišní a vyvedené střevo. Užívanou pomůckou pro prevenci této komplikace jsou břišní pásy pro stomiky.

Špatné vyprazdňování stomie – příčina musí být hledaná v dietetických návycích a pitném režimu pacienta. Více se dozvíte v oddílu Každodenní život.

Dalšími obtížemi spojenými se stomií jsou inkontinence, sexuální poruchy, deprese a jiné psychické potíže atd. Více o těchto problémech a jejich řešení se dočtete v oddílu Každodenní život.