Kolostomie

Jak ošetřovat kolostomie?

Před samotným ošetřením si připravte následující pomůcky:

 • tužku – k zakreslení velikosti stomie na ochrannou fólii stomického sáčku;
 • nůžky – k vystřižení požadované velikosti otvoru v podložce nebo v sáčku;
 • šablonu – ke změření průměru stomie;
 • čisticí film – k odstranění nečistot;
 • ochranný film – k ochraně pokožky před aplikací nové pomůcky;
 • buničitou vatu nebo gázu;
 • potřebnou stomickou pomůcku;
 • antideodorační prostředky – pro odstranění zápachu;
 • stomickou pastu – pro vyrovnání nerovností a utěsnění otvoru mezi stomií a pomůckou;
 • zrcátko – nezbytná pomůcka pro kontrolu;
 • holicí strojek;
 • vatovou štětičku;
 • sáček na odpad.

I když je výměna stomické pomůcky pro nového stomika náročná, s odborným vysvětlením a přesně popsaným návodem, který vám poskytne každá stomická sestra, je jen otázkou času, než zvládnete stomii ošetřit bez jakýchkoliv potíží. První výměny pomůcek provede přímo stomická sestra, další postupně dokážete již bez její pomoci.

Jak na to? Nejdříve odstraňte starou stomickou pomůcku (nadzvedněte okraj a pak teprve postupujte dál mezi podložkou a kůží) a důkladně očistěte stomii a její okolí vlažnou vodou, pomocí jednorázové žínky nebo proudem vody ze sprchy.

Pro odstranění zbytků hydrokoloidní želatiny (z lepicích ploch podložek či sáčků) můžete použít čisticí film (odkaz). Zkontrolujte rovněž okolí stomie a ověřte, zda není nutné tuto oblast oholit. Pokud ano, nezapomínejte, že tupá, či naopak příliš ostrá žiletka může způsobit podráždění pokožky v okolí stomie a nová pomůcka nemusí dobře držet. Po oholení vždy použijte ochranný film.

Pomocí plastové šablony (šablona s různými předpokládanými průměry stomií) vyměřte velikost a tvar stomie a zakreslete na ochrannou šablonu stomické pomůcky. Pokud se rozhodnete pro pomůcku dvoudílnou nebo adhezivní, zakreslete velikost stomie na podložku dvoudílného systému. Používáte-li pomůcku jednodílnou, překreslete velikost stomie přímo na lepicí plochu sáčku. Pro lepší kontrolu požadovaného tvaru lze sáček či podložku s adhezivní technologií přeložit v polovině a přiložit do spodní části stomie. Tímto způsobem lze tužkou lépe zachytit požadovaný tvar stomie (málokterá má totiž přesný kruhový tvar).

Po zjištění tvaru překreslete velikost na podložku dvoudílné pomůcky nebo na sáček a požadovaný otvor vystřihněte. Přitom dbejte, aby vystřižený otvor nebyl ani příliš malý (pomůcka by byla těsná nebo by mohla podtékat), ani příliš velký (pomůcka by netěsnila a nechránila by kůži před odcházejícím obsahem).

Z podložky dvoudílné pomůcky nebo ze sáčku jednodílné pomůcky sejměte krycí fólii, vystřiženou podložku nebo sáček nalepte na stomii a opatrně prsty přitiskněte po obvodu kolem stomie, aby pomůcka lépe přilnula k pokožce. K nalepené podložce připevněte uzavřený stomický sáček béžové nebo průhledné barvy.

Ověřenou metodou v péči o stomie je irigace. Jde o vyprazdňování střeva prostřednictvím nálevu vody do střeva (skrze stomii) pomocí irigační soupravy. Tu představuje irigační set se zásobníkem vody, regulátorem s hadicí, pojistným konusem a odvodnými sáčky.

Irigaci doporučí a schválí Váš ošetřující lékař cca 6 měsíců po operaci v případě, že nenastanou žádné pooperační komplikace. Irigační soupravu lze předepsat na poukaz.

Rady a tipy

Co dělat, když se mi nepodaří vystřihnout otvor odpovídající velikosti stomie?

V tomto případě je vhodné použít stomickou pastu, která je vyrobena z hydrokoloidní želatiny a utěsní mezeru mezi stomií a vlastní stomickou pomůckou. Pastu vymáčkneme z tuby a navlhčenou vatovou štětičkou aplikujeme do prostoru mezi stomií a otvorem v pomůcce. Sáček vyměňujte, když se naplní cca do poloviny. Při výměně nejprve sejměte sáček. Pokud měníte pouze sáček, pamatujte, že podložku je nutné vyměnit vždy nejpozději po 4 dnech.