Kolostomie

Kolostomie je souhrnné označení pro vývody tlustého střeva. Může být vyvedena v různých částech střeva, od těch jsou odvozeny i názvy konkrétních vývodů.

Coecostomie je umístěna na přechodu tenké střevo – tlusté střevo (obsah je ještě řídký). Transversostomie se vyvádí na příčném tračníku (obsah je již kašovitý), sigmoideostomie se provádí na esovité kličce (obsah je tuhý, formovaný).

Kolostomie je malý kruhový otvor červené barvy (zabarvení je dáno barvou střevní sliznice) o průměru 2–5 cm, trochu vyvýšený nad povrch pokožky (podobný našpuleným rtům). Její povrch je neustále vlhký a lesklý.

Není citlivá na bolest, neboť ve sliznici se nenacházejí nervová zakončení. Přesto vyžaduje ošetřování jistou opatrnost, sliznice se snadno poraní a začne krvácet. Krvácení není nikdy silné, stačí přiložit malý tamponek na několik vteřin a krvácení samo ustane.

Typy vývodů:

  1. Dočasné/přechodné vývody mohou být založeny z důvodů střevních zánětů nebo dočasné neprůchodnosti střev .
  2. Trvalý vývod se zakládá při vážném onemocnění svěrače, který neplní svou funkci, nebo je nutné jeho odstranění. Teoreticky by bylo možné vyvést střevo na místě konečníku, ale prakticky by nastal velký problém s udržováním čistoty a hygieny, protože stolice by odcházela samovolně. Podstatně lepší je vyvést střevo na stěnu břišní, kde se lépe dodržuje hygiena, tj. zachycování stolice do sáčků, odchod plynů přes filtry a ochrana pokožky před poškozením.

Stomie jsou buď jednootvorové (odborně jednohlavňové, terminální), které se zakládají po odstranění konečníku, nebo dvouotvorové (dvouhlavňové, axiální), mohou být dočasné.

Jak to funguje

Za 1–3 hodiny po jídle vyvolá přijatá potrava žaludeční reflexy a následné peristaltické vlnění v žaludku a střevech, které dopravuje obsah střev a střevní plyny k vývodu.

Z vývodu tlustého střeva odchází plyny a stolice samovolně, proto musíte k jejich zachycení používat sáček. Po určité době nácviku se naučíte vyprazdňování celkem dobře ovládat. Po vyprázdnění můžete použít k zabezpečení vývodu zátku Iryfix®, která pohlcuje a neutralizuje střevní plyny (nejdříve za 6–10 týdnů po operaci).

Operace

Častou příčinou operace je onemocnění konečníku, kdy je nutné ho odstranit. Po takovéto operaci je vytvořena stomie (sigmoideostomie) na sestupném tračníku nebo v oblasti esovité kličky (stolice je již formovaná). Další typ operace na tlustém střevě se nazývá resekce podle Hartmanna. Při této operaci je odstraněna část tlustého střeva před konečníkem, konečník zůstane zachován, ale konec střeva s ním nemůže být z různých důvodů ihned spojen. V takovém případě lze někdy přistoupit k další operaci, při které se střevo s konečníkem spojí. Podobná operace se provádí i na horní části sestupného tračníku. Po těchto zákrocích jsou vývody dvouotvorové a později se odstraní (zanoří). Častým důvodem k vývodu je odlehčení střevu, např. při zánětu. Po vyléčení je vývod zanořen.