Jste zde: Stomici.cz Život se stomiíO stomii Indikace ke stomii

Indikace ke stomii

Stomie (vývod dutého orgánu na povrch těla) je zaváděna při onemocněních trávicí či vylučovací soustavy. Aplikuje se terapeuticky jako dočasné řešení pro překlenutí určitého stavu či pro odlehčení dané soustavě, aby mohlo proběhnout její uzdravení rychleji (např. pooperační stavy nebo vývojové vady před reparací). Dále se užívá pro trvalé řešení některých onemocnění tam, kde již nelze zvolit konzervativní léčebný postup (např. kolorektální karcinom). Podle toho tedy rozlišujeme stomie:

 • Dočasné = přechodný vývod. Po nějaké době, jakmile ustoupí onemocnění či neprůchodnost, může být stomie zrušena.
 • Trvalé = nevratná. Je indikována při závažných onemocněních či poškozeních svěrače. Se stomií žije dotyčný po zbytek života.

Dočasné stomie bývají zakládány za účelem ulehčit organismu během léčebného procesu nebo zajistit výživu těla či derivaci zbytkových a odpadních látek z těla ven (př. úraz, pooperační odlehčení u ulcerózní kolitidy, Crohnovy nemoci – Morbus Crohn, náhlé příhody břišní – ileus, perforace střeva či perforace divertiklu…).

Méně často se ke stomiím přistupuje u vrozených vývojových vad dětí (atrezie konečníku, neprůchodnost jícnu, Hirschprungova choroba). I zde jde většinou o dočasné řešení, které překlenuje období do provedení operační rekonstrukce postižené části.

Nejčastějším důvodem k trvalé stomii jsou onkologická onemocnění trávicího (kolorektální karcinom, familiární adenomatózní polypóza) nebo močového ústrojí a nespecifické střevní záněty (ulcerózní kolitida, Morbus Crohn).

Samozřejmě, že podle místa, kde se problém vyskytuje, jsou i jednotlivé typy stomií indikovány u konkrétních onemocnění. Zde jsou uvedeny důvody založení konkrétních typů stomií:

Ileostomie je zaváděna na tenkém střevě z důvodů:

Dočasně:

 • pro vrozené vývojové vady nebo ileózní stavy;
 • úrazy a poranění;
 • odlehčení anastomóz.

Trvale:

 • nekrotizující enterokolitidy;
 • nespecifické střevní záněty (Morbus Crohn);
 • nejčastěji z důvodu odstranění celého tlustého střeva.

Kolostomie je na tlustém střevě zakládána z následujících důvodů:

Dočasně:

 • pro vrozené vývojové vady;
 • píštěle;
 • úrazy, poškození střeva radioterapií;
 • ileózní stavy, perforace střeva.

Trvale:

 • nádorová onemocnění střeva a operace s tím spojené
 • nespecifické střevní záněty (Morbus Crohn, ulcerózní kolitida)
 • familiární adenomatózní polypóza
 • divertikly střeva
 • inkontinence stolice (nedostatečná funkce svěrače)

Urostomie je nejméně častá. Na různých etážích vylučovací soustavy bývá aplikována z následujících důvodů:

 • vrozené vývojové vady u dětí;
 • neurologická poškození;
 • úrazy hlavy a mozku, břicha a pánve, močovodů či močového měchýře;
 • neléčené záněty močových cest;
 • překážka zabraňující normálnímu odtoku moči;
 • nádory a operace s tím spojené vedoucí například k vyjmutí močového měchýře.

Méně často se setkáváme s:


Esophagostomie (vývod jícnu):

 • dočasné řešení u vrozených vývojových vad dětí;
 • poleptání a popálení jícnu. 


Tracheostomie (vývod, resp. vstup, do dýchací soustavy, konkrétně průdušnice):

 • úrazy a nádorová onemocnění. 


Gastrostomie (žaludek) a jejunostomie (tenké střevo) jsou zaváděny pro podávání speciální výživy u:

 • neurologických poruch (centrální mozkové příhody, nádory mozku, dlouhodobé poruchy vědomí);
 • úrazů hlavy a mozku;
 • radioterapie v oblasti hlavy a krku;
 • nádorů jícnu a žaludku;
 • syndromu krátkého střeva;
 • anorexie.