Ileostomie

Jak ošetřovat ileostomie?

Před samotným ošetřením si připravte následující pomůcky:

 • tužku – k zakreslení velikosti stomie na ochrannou fólii stomického sáčku;
 • nůžky – k vystřižení požadované velikosti otvoru v podložce nebo v sáčku;
 • šablonu – ke změření průměru stomie;
 • čisticí film – k odstranění nečistot;
 • ochranný film – k ochraně pokožky před aplikací nové pomůcky;
 • buničitou vatu nebo gázu;
 • prostředky pro zahuštění stolice – Ileogel+;
 • potřebnou stomickou pomůcku;
 • stomickou pastu – pro vyrovnání nerovností a utěsnění otvoru mezi stomií a pomůckou;
 • zrcátko – nezbytná pomůcka pro kontrolu;
 • holicí strojek;
 • vatovou štětičku;
 • sáček na odpad.

Pokud máte k dispozici všechny pomůcky, můžete začít se samotným ošetřením ileostomie.

Odstraňte starou stomickou pomůcku a důkladně očistěte stomii a její okolí vlažnou vodou, pomocí jednorázové žínky nebo proudem vody ze sprchy. Pro odstranění zbytků hydrokoloidní želatiny (z lepicích ploch podložek či sáčků) můžete použít čisticí film. Nezapomínejte, že řídký obsah ileostomie odchází trvale, což může při výměně stomické pomůcky přivodit komplikace.

Pro bezproblémovou výměnu staré pomůcky za novou lze po sejmutí sáčku do ileostomie zasunout hygienický tampon, který zajistí, že vytékající střevní obsah nezasáhne pokožku v okolí ileostomie.

Zkontrolujte okolí stomie a ověřte, zda není nutné tuto oblast oholit. Pokud ano, nezapomeňte, že tupá, či naopak příliš ostrá žiletka může způsobit podráždění pokožky v okolí stomie a nová pomůcka nemusí dobře držet. Po oholení použijte ochranný film.

Pomocí plastové šablony (šablona s různými velikostmi předpokládaných průměrů stomií) vyměřte velikost a tvar stomie a zakreslete na ochrannou šablonu stomické pomůcky.

Pokud se rozhodnete pro pomůcku dvoudílnou nebo adhezivní, zakreslete velikost stomie na podložku dvoudílného systému. Používáte-li pomůcku jednodílnou, překreslete velikost stomie přímo na lepicí plochu sáčku. Pro lepší kontrolu požadovaného tvaru lze sáček či podložku s adhezivní technologií přeložit v polovině a přiložit do spodní části stomie. Tímto způsobem lze tužkou lépe zachytit požadovaný tvar stomie (málokterá má totiž přesný kruhový tvar).

Po zjištění tvaru překreslete velikost na podložku dvoudílné pomůcky nebo na sáček a požadovaný otvor vystřihněte. Přitom dbejte, aby vystřižený otvor nebyl ani příliš malý (pomůcka by byla těsná nebo by mohla podtékat), ani příliš velký (pomůcka by netěsnila a nechránila by kůži před odcházejícím obsahem).

Z podložky dvoudílné pomůcky nebo ze sáčku jednodílné pomůcky sejměte krycí fólii, vystřiženou podložku nebo sáček jednodílného systému nalepte přímo na stomii a opatrně prsty přitiskněte po obvodu kolem stomie, aby pomůcka lépe přilnula k pokožce. Před aplikací sáčku je nutné odstranit hygienický tampon, aby stolice mohla odtékat ze stomie.

K nalepené podložce připevněte stomický výpustný sáček béžové nebo průhledné barvy. Pokud máte obavu z velmi řídké stolice nebo z nepříjemných zvukových efektů, lze do nového sáčku použít zahušťovač stolice Ileogel+.

Rady a tipy:

Co dělat, když se mi nepodaří vystřihnout otvor odpovídající velikosti stomie?

V tomto případě je vhodné použít stomickou pastu, která je vyrobena z hydrokoloidní želatiny a utěsní mezeru mezi stomií a vlastní stomickou pomůckou. Pastu vymáčkneme z tuby a navlhčenou vatovou štětičkou aplikujeme do prostoru mezi stomií a otvorem v pomůcce.

Po aplikaci výpustného sáčku je třeba ověřit správnou funkci dvoufázového výpustného systému Flow Control. Pokud je výpustná část správně uzavřena a zajištěna pomocí suchého zipu, stolice ze sáčku neodchází. Potřebujeme-li se ujistit, že je sáček v naprostém pořádku, je možné výpustnou část sáčku rozbalit.

Sáček lze vypustit pouze tehdy, když po jeho rozbalení zatáhnete za ústí. Po vypuštění sáčku povytáhneme ve směru šipky výpusť sáčku (v tomto okamžiku je stolice opět jímána pouze do sáčku) a spodní část sáčku můžeme hygienicky očistit. Poté opět zabalíme výpusť sáčku a zajistíme suchým zipem.