Ileostomie

Ileostomie znamená vývod tenkého střeva. Provádí se méně často než kolostomie. Nejčastější příčinou vývodu tenkého střeva je odstranění celého tlustého střeva. Podstatně vzácnější je přechodné vyvedení tenkého střeva za účelem uklidnění zánětu nebo po operačním zákroku na tlustém střevě. Více viz Indikace.

Jak to funguje

Vývod tenkého střeva se příliš neliší od vývodu střeva tlustého. Nejčastěji se umisťuje na pravou stranu břišní stěny.

Tenké střevo vykonává trvalé peristaltické pohyby a jeho žlučovitě zelený obsah neustále vytéká ven. Z tohoto důvodu je nutné stále nosit sáček. S ohledem na řídký obsah jsou sáčky pro ileostomii vybaveny výpustí, aby bylo umožněno vypouštění sáčku podle potřeby.

V obsahu tenkého střeva je ještě mnoho tekutin a trávicích šťáv, které mohou při opakovaném styku s pokožkou kolem vývodu způsobit poleptání. Je tedy dobré věnovat velkou pozornost správnému vystřižení otvoru na lepicí straně sáčku (podle velikosti průměru stomie) a nasazení sáčku těsně ke stomii.

Typy ileostomií

Dvouotvorová ileostomie – zakládá se na konci tenkého střeva před jeho vyústěním do tlustého střeva.

Jednootvorový vývod trvalý – může být dvojího druhu:

1. Trvalý jednootvorový vývod tenkého střeva je o něco menší než vývod střeva tlustého (2–2,5 cm). Tenké střevo je vyvedeno mírně nad úroveň pokožky břicha pro lehčí nasazování sáčků nebo zátek. Lidský organismus je velmi přizpůsobivý. Po určité době vyprazdňování ileostomií se obsah střev výrazně zahustí, změní se na kašovitý a péče o ileostomii je snadnější.

2. Kontinens KOCK (rezervoár) se podobá klasické stomii, ale z jeho vývodu obsah střev ani plyny trvale neodcházejí. Je to z důvodu, že při operaci se z tenkého střeva vytvoří kapsa (rezervoár) se speciálním vývodem. Obsah střev, který se hromadí v rezervoáru, stlačuje vývod, a zabraňuje tak nepřetržitému vyprazdňování podobně jako např. „ventilek u kola“. Obsah se vypustí po 6–8 hodinách pomocí gumové rourky, která se zavede vývodem do rezervoáru. Tato možnost má velkou výhodu, sáček není nutné nosit stále a ústí stomie stačí překrýt zátkou. Bohužel lze tento vývod z anatomických důvodů provádět pouze na tenkém střevě, kde je obsah ještě tekutý.

Stejný mechanismus je uplatněn i u urostomií.