Jste zde: Stomici.cz Život se stomiíO stomii Druhy stomií

Druhy stomií

Stomie lze třídit z několika pohledů. Dle funkce, kterou zajišťují, je dělíme na častější derivační stomie, které jsou zakládány, aby odváděly obsah z dutého orgánu, a na méně časté stomie výživné (též výživové). Druhý typ je aplikován u pacientů, kteří nemohou z různých příčin přijímat potravu po dobu delší než šest týdnů.

Dle délky trvání rozlišujeme dočasnou a trvalou stomii. Jak název napovídá, dočasná stomie je vytvořena na přechodnou dobu. Po nějaké době, když ustoupí onemocnění či neprůchodnost, může být stomie zrušena. Má tedy zajistit například terapeutický úspěch při hojení pooperačních stavů. Po odeznění důvodu její indikace je kontinuita orgánu obnovena a vývod zcela zrušen.

Trvalá stomie je nevratná. Bývá indikována, pokud již pacientův stav nelze léčit jinou terapií. Řeší pacientův zdravotní stav a má vést k jeho zlepšení nebo k vyléčení pacienta. Člověk s ní následně žije celý život.

Pod příslušnými odkazy najdete informace o konkrétních typech stomií (ileostomie, kolostomie, urostomie), proto jen ve zkratce uvádíme jakýsi slovníček typů stomií, se kterými se můžete jako pacient setkat:

  • ileostomie – vyvedení tenkého střeva, méně častá. Otvor bývá umístěn v pravém podbřišku;
  • kolostomie – umělý vývod tlustého střeva, nejčastější druh stomie. Je to kruhový otvor červené barvy o průměru 2–5 cm, nejčastěji umístěn v levém podbřišku;
  • urostomie – vývod močové soustavy na povrch těla, nejméně častý typ. Podrobněji nefrostomie (ledviny), cytostomie (močový měchýř), ureterostomie (močovod), urostomie přes tenké střevo, kontinens urostomie (KOCK rezervoár);
  • tracheostomie – zajištění dýchání, vstup do průdušnice;
  • gastrostomie, jejunostomie – zajištění výživy, vstup do trávicí soustavy.

Pro lékařskou veřejnost je důležité též dělení stomií dle jejich chirurgické konstrukce (axiální – dvouhlavňové, terminální – jednohlavňové, Witzelova stomie). Tato problematika je ovšem pro náš web příliš podrobná.