Jste zde: Stomici.cz Život se stomiíO stomii Co je to stomie?

Co je to stomie?

Stomie (vývod) je uměle vytvořené vyústění dutého orgánu mimo tělo (na stěnu břišní).

Jde o dočasné nebo trvalé chirurgické řešení onemocnění převážně trávicího nebo močového ústrojí v případě, že už žádnou jinou léčebnou terapii nelze uplatnit. Podle toho, který dutý orgán je vyveden, jsou rozlišovány tři základní druhy stomií:

Zavedením vývodu (derivační stomie) dochází ke změně základních fyziologických funkcí. Stolice, střevní obsah nebo moč se vyprazdňují nepřirozenou cestou a za nezbytného používání stomických pomůcek. Tato nová skutečnost v pacientově zdravotním stavu nepochybně výrazně zasáhne do jeho každodenního života a nese s sebou významné změny dosavadního životního stylu. Díky neustálému vývoji moderní medicíny mají stomici k dispozici širokou škálu pomůcek a systémů, které jim ulehčí zvyknout si na nový stav a hlavně jim umožní vést plnohodnotný život i nadále. Mezi tyto pomůcky patří: jednodílné systémy – podložka je pevně spojená se sáčkem a vždy se mění celý sáček; dvoudílné systémy – zvlášť je podložka, která zůstává nalepená kolem 3 dnů, a sáček, který do ní zapadá a přírubovým kroužkem se mění dle potřeby; adhezivní systémy – podložka a sáček se k sobě nalepí. Vyrábí se též několik typů podložek (celoželatinové, kombinované …). Sáčky bývají průhledné i neprůhledné, s filtrem či bez filtru, výpustné a nevýpustné.

Celý sortiment pomůcek je doplněn přípravky pro neutralizaci pachu, tabletami na zahuštění stolice, břišními podpůrnými pásy nebo speciálně upravenými plavkami či prádlem pro stomiky.

V rámci léčby, např. u vývojových vad jícnu, nádorů jícnu a onkologických onemocnění vyšších etáží trávicí soustavy, neurologických poruch nebo závažných popálenin obličejové části, jsou do trávicí soustavy méně často zaváděny stomie výživové, zajišťující přívod potravy v podobě speciální výživy (gastrostomie – do žaludku, jejunostomie – zavedení katétru do tenkého střeva).