Jste zde: Stomici.cz ČlánkyAktuality Užívání bisfosfonátů je spojeno s nižším rizikem kolorektálního karcinomu

Užívání bisfosfonátů je spojeno s nižším rizikem kolorektálního karcinomu

Z nové studie izraelských vědců vyplývá, že užívání bisfosfonátů déle než rok k léčbě osteoporózy, je spojeno se snížením rizika kolorektálního karcinomu. Studie prováděná u postmenopau­zálních žen, které kvůli osteoporóze užívaly perorální bisfosfonáty, prokázala 60% snížení rizika rozvoje kolorektálního karcinomu. Předcházející studie téže skupiny izraelských vědců, která byla publikována minulý rok, se týkala poklesu rizika rozvoje rakoviny prsu u populace postmenopauzálních žen užívajících bisfosfonáty. Tyto závěry okamžitě rozpoutaly velký zájem o možné protirakovinné účinky bisfosfonátů. Někteří kritici však zdůrazňovali, že postmenopauzální ženy mají obecně nižší hladinu estrogenu, ta totiž vede k osteoporóze a zároveň je známým faktorem snižujícím riziko karcinomu prsu.

Podle autorů aktuální studie však to, že byl prokázán podobný efekt pro karcinom prsu i pro kolorektální karcinom, napovídá, že se jedná o dopady působení léku jako takového.

březen 2011
Zdroj: http://www.prolekare.cz

7. 4. 2011 | Redakce Stomici.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.