Stomie

Stomie je umělé vyústění střeva nebo močovodu na stěnu břišní. Důvodem k vytvoření stomie jsou nejčastěji závažné záněty střeva, nádorová onemocnění, úrazy, dopravní nehody, náhlá příhoda břišní nebo radiační poškození. Vytvoření stomie je výrazný zásah do dosavadního života pacienta a pro mnohé z nich je představa umělého vývodu na stěně břišní velmi nepříjemná. Současná úroveň lékařské praxe, ošetřovatelských metod i vývoje nových pomůcek však výrazně napomáhá opětovnému začlenění stomiků do běžného života.

Typy stomie

Podle toho, z kterého dutého orgánu je vývod veden, rozlišujeme tři základní druhy stomií:

  • kolostomie – vývod z tlustého střeva
  • ileostomie – vývod z tenkého střeva
  • urostomie – vývod z močovodu

Vývod ze střeva se obvykle umísťuje do levého nebo pravého podbřišku. Výběr typu stomie závisí na stupni a rozsahu postižení střeva. Vývod z tenkého střeva je méně příjemný, protože střevní obsah je v tomto oddílu zažívací trubice řídký a agresivní, navíc vytéká trvale. Stomie z tlustého střeva odvádí střevní obsah podobný stolici, který se vyprazdňuje několikrát denně.

Důvodem k založení urostomie bývá překážka zabraňující normálnímu odtoku moče. Nejčastěji je postiženo ústí močovodu do močového měchýře, méně často jsou postiženy vlastní močovody.

Podle doby, na kterou je stomie založenou, rozlišujeme stomii:

  • dočasnou – přechodný vývod, po nějaké době může být stomie zrušena
  • trvalou – nevratná, se stomií pacient žije celý zbytek života (i desítky let)

Péče o stomii

V dnešní době je na trhu k dostání mnoho moderních pomůcek určených k péči o stomii i přípravků na ošetřování kůže v okolí stomie. Pacient by měl být upozorněn na to, že pokud se naučí o stomii starat, kvalita jeho života nemusí být tímto zákrokem nijak narušena.

K výuce péče o stomii je určena stomická sestra – specialistka. Pacienta seznámí se všemi možnostmi ošetřování vývodu, doporučí mu vhodné přípravky. Dále pacienta sleduje a pomáhá mu s každodenními drobnými obtížemi. Snaží se do činnosti zapojit i rodinu. Zjistí-li, že je pacient během hospitalizace sám, prostřednictvím staniční sestry se spojí se sociální pracovnicí, která pacientovi zajistí domácí péči.

Je třeba zdůraznit, že založením stomie život pro pacienta nekončí. Moderní pomůcky jsou vyrobeny tak, aby působily velmi nenápadně. Při dobré péči o stomii se o ní okolí nemusí vůbec dozvědět, i když se rozhodně není za co stydět. Pacient může vykonávat prakticky všechny běžné aktivity – vrátit se zpět do pracovního procesu, sportovat, absolvovat dovolenou u moře. Pacienti s umělým střevním vývodem zakládají různé kluby, kde se setkávají lidé s podobnými problémy a mohou si tak navzájem vypomoci. Stomie ovšem přináší určitou změnu, na kterou si jistý čas bude muset zvykat.

Stomické pomůcky

Kvalita života stomika se neustále zlepšuje, a to zejména díky moderním stomických pomůckám.

V nabídce je velký výběr stomických pomůcek, jako jsou jednodílné a dvoudílné systémy, sáčky (průhledné, neprůhledné, výpustné, nevýpustné, s filtrem, bez filtru), urostomické sáčky, podložky (ploché, konvexní), stomické kroužky, stomické pásy a doplňkový sortiment ošet­řování stomie.

Jednodílný systém tvoří podložka pevně spojená se sáčkem, vždy se mění celý sáček, systém je flexibilní, uzavřený i výpustný. Na trhu je i konvexní jednodílný systém. U dvoudílného systému je podložka zvlášť opatřená plastikovým přírubovým kroužkem a sáčkem. Sáček se na podložku připevňuje přes přírubový kroužek. Podložka zůstává nalepená 3–4 dny. Sáček se mění, výpustný jednou za 24 hodin, uzavřený dle potřeby 2krát denně. Podložky existují pevné, flexibilní nebo konvexní (pro zvláštní typy stomií).

Systémy jsou diskrétní, flexibilní, odolné vůči erozi, adhezivní, s okamžitou přilnavostí, snadno se odstraňují.

Sortiment doplňují ochranné a čisticí prostředky, které se používají podle typu stomie a při komplikacích.

Na našem trhu nabízejí stomické pomůcky např. firmy Coloplast, Convatec, B. Braun, Dansac.

Co nastane po propuštění z nemocnice?

Stomik by měl být propuštěn z nemocnice do domácího ošetření, pokud je schopen vyměnit si sáček a ošetřovat si kůži v okolí stomie. Při odchodu z nemocnice je vybaven pomůckami na 1 měsíc a kontaktem na svou stoma sestru.

Po propuštění z nemocnice je pacient objednán do poradny pro stomiky, většinou po 14 dnech od propuštění. Optimální je dostavit se v doprovodu rodinného příslušníka. Stomasestra zkontroluje stomii, pohovoří s pacientem o případných problémech, znovu zopakuje postupy při ošetřování stomie.

Pacienta jistě napadá mnoho otázek. Vrátím se se stomií zpátky do práce? Je možné se stomií sportovat či chodit na koupaliště? Ví dnes už každý, co stomie je, nebo je lepší držet ji v tajnosti? Stomasestra v poradně by měla být schopná poskytnout kdykoli adekvátní radu a informaci. Se svými odbornými vědomostmi je klíčovou osobou pro život stomika. Je důležité, aby byl dokonale obeznámený a informovaný o tom, co znamená být stomikem. Mnoho pacientů se cítí osaměle a bezmocně. Stomik, který má podporu a pochopení svých nejbližších, často zvládne problémy spojené se stomií s menšími těžkostmi.

4. 11. 2010 | Redakce Stomici.cz | Stomie pod drobnohledem

Komentáře

jiři Skarta (25. 7. 2015 — 12:52)

mohu jet k moři a koupat se stomou

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.