Jste zde: Stomici.cz ČlánkyStomie pod drobnohledem Současné možnosti léčby kolorektálního karcinomu

Současné možnosti léčby kolorektálního karcinomu

V léčbě kolorektálního karcinomu se v současnosti uplatňuje léčba chirurgická, chemoterapie, radioterapie a v neposlední řadě také cílená biologická léčba. Často bývá nutné jednotlivé metody zkombinovat. Před zahájením terapie by měl být pacient informován o léčebném plánu, o různých léčebných možnostech, možných rizicích a případných vedlejších účincích léčby. Nejlepší výsledky s možností úplného uzdravení jsou dosahovány v časných stádiích onemocnění.

Chirurgická léčba

Chirurgická léčba je základní léčebnou metodou kolorektálního karcinomu. Velmi malé nádory tlustého střeva lze v některých případech dostatečně odstranit při kolonoskopii. Malé nádory v konečníku je možné odoperovat přístupem přes konečník. Větší nádory se odstraňují i s částí okolní zdravé tkáně a s přilehlými lymfatickými uzlinami.

Většinou je možné následně spojit zdravé části střeva nebo konečníku anastomózou (propojením), někdy je nutné provedení kolostomie. Většinou se jedná o kolostomii dočasnou, která je nutná pouze do doby, než se operovaná část střeva nebo konečníku zhojí. Trvalá kolostomie bývá často nutná po odstranění nádorů konečníku, které jsou uloženy blízko řitního otvoru.

Pokročilá stadia nádorů mohou úplně ucpat střevo. Pokud již není možné nádor odstranit, řeší se situace vyvedením kolostomie nad tímto ucpáním nebo zavedením tzv. stentu – trubičky procházející nádorem, kterou může střevní obsah znovu volně procházet.

Chemoterapie

Při chemoterapii se požívají cytostatika – léky, které ničí nádorové buňky. Většinou bývají aplikována infuzí do žíly, existují ale i cytostatika ve formě tablet. Kromě nádorových buněk poškozují cytostatika i některé buňky tělu vlastní, což způsobuje vedlejší nežádoucí účinky chemoterapie (např. pokles bílých a červených krvinek, nevolnost atd.)

Chemoterapie aplikovaná ještě před operací se nazývá neoadjuvantní. Jejím cílem je zmenšení nádoru před další léčbou. Chemoterapie po úplném chirurgickém odstranění nádoru se nazývá adjuvantní (zajišťovací), jejím cílem je zničení zbývajících nádorových buněk a tím zabránění návratu onemocnění.

Chemoterapií jsou léčeni i pacienti s pokročilým onemocněním a s metastázami. Cílem léčby je zastavení nemoci, zmenšení jejího rozsahu, zmenšení potíží nemocného.

Radioterapie

Při radioterapii je používáno k léčbě záření, které ničí nádorové buňky v ozářené oblasti. Radioterapie je používána především v léčbě nádorů konečníku. Může být stejně jako chemoterapie aplikována neoadjuvantně (předoperačně) s cílem zmenšit nádor nebo adjuvantně (po operaci) ke zničení možných zbývajících nádorových buněk v operované oblasti. Ozařování bývá často kombinováno s chemoterapií.

Biologická léčba

Stále významnější místo v nádorové terapii zastává také biologická léčba. Biologické léky působí cíleně, což znamená, že jsou schopny vyhledat v organismu nádorové buňky, zastavit jejich růst a různým způsobem je ničit. Tyto léky jsou používány v kombinaci s chemoterapií.

Zdroje:

http://www.linkos.cz
http://www.kolorektum.cz

16. 6. 2011 | Redakce Stomici.cz | Stomie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.