Jste zde: Stomici.cz ČlánkyStomie pod drobnohledem Screening kolorektálního karcinomu v ČR

Screening kolorektálního karcinomu v ČR

Screening onkologických onemocnění představuje dobrovolné testování určité skupiny lidí za účelem zjištění nádoru v jeho časných stádiích, v době kdy pacient ještě nemá žádné potíže ani příznaky. Včasná detekce screeningovým vyšetřením umožňuje chorobu efektivně léčit nebo dokonce samotnému vzniku zhoubného nádoru zabránit. Léčba počátečního stadia onemocnění bývá výrazně účinnější a rovněž levnější než léčba choroby v pokročilém stadiu. Zavedení screeningového programu umožňuje zmírnit nepříznivé ekonomické a sociální následky vzrůstající incidence onkologických onemocnění.

Kolorektální screening v ČR

Program zaměřený na včasný záchyt kolorektálního karcinomu byl v ČR zahájen v roce 2009. Je založen na pravidelných testech okultního krvácení do stolice (TOKS) a primární screeningové kolonoskopii. Lidé ve věku 50–54 let by si měli jednou ročně udělat test okultního krvácení do stolice (TOKS), který je běžně k dostání u praktických lékařů a jeho provedení je zcela nenáročné. Lidé starší 55 let mohou vedle testů okultního krvácení do stolice (doporučováno jednou za dva roky) podstoupit primární screeningovou kolonoskopii, kterou postačí provést jednou za deset let. Preventivní kolonoskopická vyšetření jsou koncentrována do zdravotnických zařízení doporučených pro screening nádorů kolorekta. Tato pracoviště zaznamenávají výsledky provedených vyšetření do elektronické databáze.

Skryté nebezpečí

ČR se dlouhodobě umisťuje na předních světových příčkách v nemocnosti a úmrtnosti na kolorektální karcinom. Podle posledních dostupných mezinárodních údajů se nacházíme na třetím místě mezi evropskými zeměmi. Národního onkologického registru ČR uvádí, že v roce 2008 bylo v ČR diagnostikováno 8 106 kolorek­tálních karcinomů, předpověď na rok 2011 ukazuje již na 8 573 nových onemocnění.

Obě metody – test okultního krvácení i primární screeningová kolonoskopie – vykazují vysokou účinnost při včasném záchytu kolorektálního karcinomu. Organizovaný screening kolorektálního karcinomu se tak ukazuje být optimální možností boje proti rostoucímu výskytu této choroby.

Zdroj:
http://www.tribune.cz
http://www.kolorektum.cz

30. 9. 2011 | Redakce Stomici.cz | Stomie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.