Jste zde: Stomici.cz ČlánkyAktuality Posttraumatický stres u pacientů s Crohnovou nemocí

Posttraumatický stres u pacientů s Crohnovou nemocí

V nedávno publikované studii se švýcarští gastroenterologové zaměřili na přítomnost posttraumatického stresu u pacientů s Crohnovou chorobou. Z jejich závěrů vyplývá, že stresová porucha, která vznikla v důsledku tohoto chronického onemocnění, může následně vést i ke zhoršení symptomů samotné choroby, čímž vzniká bludný kruh. Posttraumatický stres, který je doprovázen strachem, nepohodou a zhoršením kvality života, je obvykle vyvolán negativní životní událostí, např. násilím nebo nehodou. Stále častěji se s posttraumatickým stresem potýkají nemocní s chronickými a závažnými chorobami, kde je příčinou stresu onemocnění samotné a životní události s ním spjaté. Studie se účastnilo celkem 597 pacientů s Crohnovou chorobou sledovaných po dobu 18 měsíců. Přítomnost posttraumatického stresu byla hodnocena pomocí speciální škály v rozmezí 0–51 bodů. Jako posttraumatická stresová porucha byl hodnocen stav, kdy pacienti dosáhli skóre nejméně 15 bodů, přičemž téměř 1 z 5 pacientů (19 %) tohoto skóre dosáhl. Výsledky dokládají, že u jedinců s posttraumatickou stresovou poruchou je 4krát vyšší pravděpodobnost zhoršení onemocnění než u těch, u nichž se nevyskytla.

Zdá se, že posttraumatický stres v důsledku Crohnovy choroby je velice častý a bývá spojen se zhoršením onemocnění. Právě proto by měli mít gastroenterologové na paměti i tento stav, který může značně komplikovat jejich léčebné snažení.

únor 2011
Zdroj: http://www.strevni-zanety.cz

7. 4. 2011 | Redakce Stomici.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.