Jste zde: Stomici.cz ČlánkyNovinky v lékařské péči PET – pozitronová emisní tomografie

PET – pozitronová emisní tomografie

PET neboli pozitronová emisní tomografie je poměrně nová moderní metoda z oboru nukleární medicíny. Zobrazuje tkáně na základě jejich rozdílné schopnosti akumulovat podanou radioaktivní látku. Využívá se v onkologii k posouzení biologické povahy vyšetřovaného ložiska a ke sledování účinnosti léčby, ale také v neurologii (např. k určení oblasti mozku zodpovědné za epileptické záchvaty) či kardiologii (např. k vyšetření při nemoci srdečních tepen).

Princip metody

Princip zobrazení spočívá v záchytu záření vysílaného z těla pacienta, poté co mu bylo podáno malé množství radioaktivní látky, v tomto případě modifikované molekuly glukózy, tzv. FDG (2-fluor-2-deoxy-D-glukóza, do molekuly glukózy je zabudovaný radioaktivní izotop fluoru). Buňky začnou FDG vychytávat z krve, podobně jako normální glukózu, a štěpit, aby získaly energii. FDG se však nerozloží úplně a hromadí se právě v buňkách. Výrazněji se poté zobrazí ty buňky a tkáně, které intenzivněji využívají glukózu (což jsou právě nádorové buňky).

Radioaktivní látka vpravená do pacientova těla je tzv. pozitronový zářič. To znamená, že při své přeměně na neradioaktivní izotop vyšle do okolí částici zvanou pozitron, která rychle zaniká za vzniku záření, které je detekováno a využito k vytvoření prostorového obrazu pozorované oblasti.

Jak vyšetření probíhá?

Je vhodné vyhnout se větší tělesné aktivitě 48 hodin před a zvláště pak v den vyšetření. Při vyšetření kvůli onkologickému nálezu je pacient 6 hodin před vyšetřením nalačno nepije nic jiného než vodu. 24 hodin před vyšetřením je nutné dodržovat dietu s úplným vynecháním cukrů.

Těsně před vyšetřením je provedena kontrola hladiny cukru v krvi odběrem z prstu. Pak je podáno nitrožilně malé množství radioaktivní glukózy. Po injekci následuje hodinový interval, který strávíte v klidu – vleže nebo vsedě. Při vlastním vyšetření budete ležet na zádech na lehátku, které pomalu prochází kruhovým otvorem kamery. Doba vyšetření je 20 minut.

Po ukončení vyšetření je vhodné více pít kvůli rychlejšímu vyloučení radioaktivní látky.

Možná rizika

Vyšetření je nebolestivé. Radiační zátěž způsobená vyšetřením je nízká, srovnatelná se dvěma rentgeny hrudníku. Radioaktiviní látka se z těla vyloučí do druhého dne. Nedoporučuje se po tuto dobu pobývat v blízkosti dětí a těhotných žen. Je-li vyšetření provedeno kojící ženě, přestupuje radioaktivní glukóza z krve do mateřského mléka a je tedy nutno po dobu 24 hodin přerušit kojení a omezit kontakt s kojencem. Těhotné ženy se většinou nevyšetřují.

Zdroj:
vysetreni.vita­lion.cz
mou.cz

10. 9. 2011 | Redakce Stomici.cz | Novinky v lékařské péči

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.