Jste zde: Stomici.cz ČlánkyStomie pod drobnohledem Paliativní medicína

Paliativní medicína

Paliativní péče je poskytovaná pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou, smrtelnou nemocí v pokročilém nebo konečném stadiu se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života. Pomáhá nemocnému zachovat jeho důstojnost a vést podle svých možností aktivní život.

Jejím hlavním cílem je omezit potíže nemocného a zmírnit bolest.

Bolest

Bolest je jedním z nejčastějších příznaků pokročilého stadia nevyléčitelné choroby. Výrazně ovlivňuje kvalitu života, pacient ztrácí motivaci k životu i ke spolupráci při další léčbě, často je bolest důvodem nechutenství a poruchy příjmu potravy a správné výživy. Snahou paliativní medicíny je, aby byly pacientovi poskytnuty všechny možnosti, jak bolesti ovlivnit.

Léčba bolesti

Pro nasazení správné léčby je důležité zjistit příčinu a intenzitu bolesti. Bolesti mohou být vyvolány nejen pokročilým nádorovým onemocněním, ale mohou např. souviset s prováděnou protinádorovou léčbou. Podle intenzity bolesti u pacienta se paliativní lékař rozhoduje, jaké analgetikum je pro pacienta nejvhodnější.

V současné době je více možností, jak bolest účinně mírnit. K dispozici je široká škála analgetik. Bolesti však často mohou souviset také s poruchou nálady, úzkostí a depresí, při těchto stavech pomáhají i jiné typy léků, tzv. koanalgetika (podpůrné preparáty bez přímého analgetického účinku, např. antidepresiva). Proto je v paliativní medicíně velmi důležitá komplexní léčba terminálně nemocného pacienta. Je nezbytné dbát nejen na to, aby pacientovi byly podávány dostatečné dávky léků tlumicích bolest, ale také na to, aby jimi pacient nebyl zbytečně přetěžován.

Paliativní protinádorová léčba

U části pacientů bývá nádorové onemocnění diagnostikováno ve stádiu, které již není současnými metodami vyléčitelné. U těchto nemocných pak pomáhá paliativní protinádorová léčba, jejímž cílem je prodloužení života a zmírnění potíží, které nádor způsobuje:

  • paliativní chirurgický výkon – např. vytvoření střevní spojky, která zajistí střevní průchodnost kolem nádoru
  • paliativní radioterapie – může vést ke zmenšení nádoru, a tím ke zmenšení bolestí a zmírnění jiných potíží
  • paliativní chemoterapie a hormonální léčba – může navodit někdy výrazné zmenšení až vymizení nádoru, někdy alespoň jeho zastavení a zpomalení další progrese
  • imunoterapie a biologická léčba – jsou podávány u pacientů s metastatickým – – onemocněním, mohou pacientovi prodloužit život o několik měsíců, někdy i několik let

Zdroj:
linkos.cz
paliativnimedi­cina.cz

9. 9. 2011 | Redakce Stomici.cz | Stomie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.