Jste zde: Stomici.cz ČlánkyStomie pod drobnohledem Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty, mezi něž patří zejména Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida, se asi u třetiny pacientů objevují v dětském nebo adolescentním věku. 25 až 30 % pacientů je diagnostikováno ještě před 20. rokem věku, 10–15 % pacientů před 18. rokem věku. Nebezpečí tkví zejména v tom, že se jedná o choroby, které mohou dlouho probíhat relativně nenápadně a přitom již vážně poškozují zdraví pacienta. Diagnostika těchto chorob nebývá vždy jednoznačná, významnou úlohu při ní hraje především praktický dětský lékař, který je první, kdo by měl na tuto eventualitu pomyslet. Včasná a správná diagnostika a zahájení léčby může značně ovlivnit průběh onemocnění a dlouhodobě i kvalitu života pacientů.

Když dítě onemocní

Nespecifické střevní záněty bezpochyby představují vážné a dlouhodobé onemocnění, která s sebou přinášejí určitá omezení. Je však možné dosáhnout toho, aby každodenní život takto nemocných dětí nebyl příliš narušen. Pokud je včas nasazena vhodná léčba a dítě je sledováno lékařem neměl by být jeho růst a vývoj nemocí ovlivněn a dítě může vykonávat podobné aktivity jako jeho vrstevníci.

Zásadní roli při zvládnutí nemoci zde hraje rodina dítěte a zejména rodiče, kteří by se měli stát hlavní oporou dítěte a pomoci mu se s chorobou vyrovnat.

Co pomáhá?

V situaci, kdy se rodiče se často cítí bezmocní, je důležité získat pro sebe i pro svého potomka co nejvíce informací o onemocnění. Děti, které toho o své nemoci více ví, mají méně problémů si na své onemocnění zvyknout.

Důležitá je také otevřená komunikace mezi rodiči a dětmi. Děti by měly mít možnost o svých pocitech a potížích volně mluvit. Pro rodiče může být nápomocné i sdílení zkušeností s dalšími rodiči podobně postižených dětí.

Dítěti také pomůžeme dodržováním správné diety, která hraje důležitou roli zejména u pacientů s onemocněním střev. Je nejen nezbytné dbát na dostatečný příjem živin, minerálů i vitaminů, aby nedošlo k narušení normálního růstu a vývoje, ale dodržovat také zásady diety při nespecifických střevních zánětech.

S čím je třeba počítat?

V některých komplikovanějších případech je třeba počítat i s dalšími opatřeními (často pouze dočasnými), která výživu dítěte podpoří. Jedná se nejčastěji o podávání potravinových doplňků, použití nazogastrické sondy (trubičkou zavedenou nosem až do žaludku se podává strava v tekutém stavu), gastrostomii (výživa se podává přes stomii chirurgicky zavedenou přes břišní stěnu přímo do žaludku) či nitrožilní výživu.

Zdroj:

http://www.solen.sk
http://www.strevni-zanety.cz

25. 8. 2011 | Redakce Stomici.cz | Stomie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.