Jste zde: Stomici.cz ČlánkyStomie pod drobnohledem Možné komplikace po zavedení stomie

Možné komplikace po zavedení stomie

Stejně jako ostatní operační zákroky také vytvoření stomie je velkým zásahem do života pacienta. I přes neustálé zdokonalování lékařských a ošetřovatelských postupů může vzniknout velká řada problémů, které je potřeba řešit, aby stomik mohl vést kvalitní a plnohodnotný život s minimálním omezením.

Nevhodně umístěná stomie

S touto komplikací se dnes setkáváme pouze výjimečně a to u akutně operovaných pacientů, jimž nebylo před operací zakresleno místo stomie. Stomie se tak nachází v místě, které ztěžuje fixaci pomůcek, např. v místě jizvy, kožní řasy nebo na boku. Problém je možné řešit použitím flexibilních stomických pomůcek a vyrovnávací pasty. Jde-li o stomii trvalou, je vhodné provést její přemístění.

Krvácení

Drobné krvácení z okraje stomie je normální. Krvácet však může také poraněná céva nebo poškozené střevo. Je důležité pravidelné sledování operační rány, kontrola množství a barvy sekretu. Větší krvácení zevnitř stomie je vhodné konzultovat na chirurgickém pracovišti.

Nekróza okraje stomie

Příčinou odumření tkáně bývá nedostatečný přítok krve do tkáně, způsobený malým otvorem v kůži. Stomie získává fialovou barvu, zapáchá. Je nutno ji denně kontrolovat a sprchovat. Často lékař provádí operační úpravu.

Píštěle

Při některých chronických onemocněních (zánětlivé onemocnění střeva) se tvoří píštěle (abnormální kanálek tvořící spojení mezi tělní dutinou a povrchem těla) a ty se mohou nacházet i v okolí stomie. Způsobují nepřilnavost pomůcky, podtékání stolice a iritaci okolí. Často je nutné je chirurgicky odstranit.

Kožní komplikace v okolí stomie

Může jít o alergickou reakci, kontaktní dermatitidu, iritaci (podráždění) nebo maceraci (rozmočení). Je důležité zjistit příčinu komplikace. Často bývá způsobena podtékáním stolice pod pomůcku. Může se vyskytnout také reakce na pomůcku, proto se před operací provádí alergický test – nalepení hmoty z podložky stomické pomůcky na předloktí.

Prolaps (výhřez) stomie

Střevo může vyhřeznout až několik desítek centimetrů před břišní stěnu. S vyhřezlým střevem manipulujeme opatrně. Nikdy se nesnažíme dát střevo násilím zpět do dutiny břišní. Vleže se může střevo zcela nebo částečně samo navrátit do původní polohy. Je vhodné použít flexibilní pomůcky s optimální velikostí podložky. Často se provádí chirurgická úprava střeva, ale není vždy možná.

Retrakce (vtažení) stomie

Střevo může být vtaženo několik centimetrů pod úroveň kůže. Při retrakci stolice podtéká pod podložku a následně způsobuje iritaci a maceraci okolní kůže. Je důležité důsledně dodržovat hygienu a iritovanou kůži ošetřovat pomocí ochranných stomických prostředků.

Stenóza (zúžení) stomie

Stomie se postupně uzavírá. Nastává nepoměr mezi průměrem střeva a otvorem v břišní stěně. Může dojít k úplnému uzávěru střeva, což vyžaduje okamžitou chirurgickou revizi. Stenózu je možné dilatovat (rozšířit) prstem nebo dilatátorem. Je nutná úprava dietního režimu a dostatečná hydratace.

Parastomální kýla

Je nejčastější komplikací stomie. Dochází k vyklenutí břišní stěny v oblasti stomie. Je vhodné používat břišní pás.

Zdroje: http://www.chirurgie.cz http://www.zdn.cz Marešová J, Hodnocení kvality života pacientů se stomií. MU Brno, 2009.

4. 11. 2010 | Redakce Stomici.cz | Stomie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.