Jste zde: Stomici.cz ČlánkyŽivotní styl stomika Měsíc povědomí o kolorektálním karcinomu

Měsíc povědomí o kolorektálním karcinomu

Výskyt kolorektálního karcinomu a počet úmrtí z důvodů této nemoci zůstává v Evropě stále alarmující. Evropský měsíc povědomí o kolorektálním karcinomu (ECCAM, European colorectal cancer awareness month) vyhlášený na březen vyzývá všechny Evropany k boji proti tomuto trendu.

EuropaColon

Evropský měsíc povědomí o kolorektálním karcinomu je iniciativou organizace EuropaColon založené v roce 2004. Jde o první zastřešující evropskou organizaci věnující se karcinomu tlustého střeva. Jejím cílem je sjednotit pacienty, pečující, zdravotníky, politiky, média a veřejnost v boji proti této nemoci. EuropaColon má v současné době zastoupení ve 21 zemích v Evropě a je uznáván jako oficiální hlas pacientů s kolorektálním karcinomem v Evropském parlamentu v Bruselu.

Kolorektální karcinom v Evropě

Globální výskyt rakoviny tlustého střeva stále roste především v důsledku stárnutí a růstu světové populace spolu se šířením návyků podporujících vznik rakoviny, zejména kouření, v ekonomicky se rozvíjejících zemích. Kolorektální karcinom je vzácný v rozvojových zemích, ale je druhým nejčastějším onkologickým onemocněním v ekonomicky rozvinutých společnostech. V Evropě je každý rok rakovina střev a konečníku diagnostikována u více než 450 000 osob a přibližně 230 000 pacientů na tuto nemoc umírá.

Vysoký výskyt v České republice

Výskyt se rychle zvyšuje v mnohých oblastech s historicky nízkým rizikem, včetně Španělska a řady zemí východní Evropy. Zejména počet takto nemocných mužů v České republice již překročil zatím nejvyšší pozorovaný výskyt ve Spojených státech, kde se počty nemocných stabilizují nebo klesají. Tyto nepříznivé trendy jsou odrazem souhry nejrůznějších faktorů, včetně změn ve stravovacích zvyklostech, obezity a zvýšeného výskytu kouření. Zatímco míra úmrtí na rakovinu tlustého střeva v mnoha západních zemích klesá, jako důsledek lepší léčby, zvýšené informovanosti a včasné detekce, v mnoha zemích s omezenějšími zdroji a zdravotní infrastrukturou stále roste, zejména ve střední a východní Evropě. Tato čísla jsou o to více alarmující, jelikož kolorektálnímu karcinomu lze velmi dobře předcházet pomocí stále zdokonalovaných diagnostických metod a až 90 % včas diagnostikovaných případů je možné vyléčit.

Zvýšit povědomí

To je důvod, proč je nutné zvýšit povědomí o screeningu a léčbě kolorektálního karcinomu, zejména v těch zemích, kde se jeho výskyt i nadále zvyšuje. Evropské pobočky organizace Europacolon se snaží v průběhu měsíce března zvýšit informovanost veřejnosti o této problematice a vyzývá politiky, klinické lékaře i média k podpoře těchto iniciativ s cílem chránit životy před tímto ohrožujícím onemocněním.

Zdroje:
europacolon.com

2. 4. 2012 | Redakce Stomici.cz | Životní styl stomika

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.