Jste zde: Stomici.cz ČlánkyStomie pod drobnohledem Lynchův syndrom

Lynchův syndrom

Lynchův syndrom je vzácné dědičné onemocnění, které zvyšuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a dalších typů rakoviny. Existuje více dědičných syndromů, které mohou zvýšit riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, ale Lynchův syndrom je nejčastější. Lékaři odhadují, že 3 ze 100 případů rakoviny tlustého střeva je způsobeno tímto syndromem.

Co je Lynchův syndom?

Mezi odborníky je znám pod názvem hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC). Jde o rodinné dědičné onemocnění charakterizované časným vznikem kolorektálního karcinomu. Dědičnost syndromu je autosomálně dominantní. To znamená, že pokud jeden z rodičů (ať už otec nebo matka) trpí Lynchovým syndromem, existuje 50% pravděpodobnost, že se projeví i u každého dítěte.

Jak vzniká?

Příčinou nemoci je mutace v některém z genů, které jsou zodpovědné za nápravu chyby v genetickém materiálu, tedy DNA. DNA obsahuje pokyny pro každý chemický proces v těle. Jak jednotlivé buňky organismu rostou a dělí se, dělají také kopie svých DNA, při čemž mohou nastat drobné chyby. Normální buňky mají mechanismy, které jim umožňují takové chyby rozpoznat a opravit je. Ale lidem, kteří zdědí jeden z abnormálních genů způsobující Lynchův syndrom, chybí schopnost tyto vady korigovat. Hromadění takovýchto chyb vede k poškození buněk, které nakonec může vést až k rozvoji nádorového bujení.

Nebezpečí v číslech

Lynchův syndrom je spojen se 28–75% celoživotním rizikem kolorektálního karcinomu u mužů a 24–52% rizikem u žen. Osoby trpící tímto syndromem, které onemocněly kolorektalním karcinomem, mají 16% pravděpodobnost při 10letém sledování, že onemocní dalším nádorem tlustého střeva. Ženy s Lynchovým syndromem mají 27–71% riziko onemocnění rakovinou děložní sliznice a přibližně 3–13% riziko onemocněni karcinomem vaječníků. Je také spojen se zvýšeným rizikem karcinomu žaludku, močových cest, jater a žlučových cest, tenkého střeva a nádoru mozku. Nádorová onemocněni vznikají v mladém věku a mohou být mnohočetná.

Důležitá je prevence

Pravidelné provádění testu okultního krvácení do stolice a kolonoskopické vyšetřování osob s Lynchovým syndromem vede k detekci kolorektálního karcinomu v časném stadiu a významnému snížení úmrtnosti spojené s tímto onemocněním. Poměrně výrazný vliv na rozvoj kolorektálního karcinomu má také životní styl.

Zdroj:
http://www.linkos.cz
http://www.toplekar.cz
http://www.mayoclinic.com

29. 9. 2011 | Redakce Stomici.cz | Stomie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.