Jste zde: Stomici.cz ČlánkyZe zahraničních zdrojů Ke snížení výskytu kolorektálního karcinomu pouhou změnou životního stylu

Ke snížení výskytu kolorektálního karcinomu pouhou změnou životního stylu

Podle dánských vědců by mohl být výskyt kolorektálního karcinomu nižší téměř o čtvrtinu, pokud by lidé uskutečnili některé změny v životním stylu, týkající se především stravovacích návyků, kouření, cvičení, konzumace alkoholu a obezity. Vědci předkládají přesvědčivé důkazy, že riziko kolorektálního karcinomu s těmito faktory životního stylu úzce souvisí.

Co se zkoumalo?

Studie se zúčastnilo 55 487 osob ve věku 50 až 64 let bez prodělané rakoviny, které byly sledovány více než 10 let. Byla vybrána tato věková skupina, protože mladší lidé, zejména do 40. roku života, mají extrémně nízké riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Všichni zúčastnění museli vyplnit dotazník, který zahrnoval otázky související s jejich celkovým zdravotním stavem, reprodukčními faktory a životními návyky. Dostali také dotazník týkající se jejich stravovacích zvyklostí v průběhu dvanáctiměsíčního období.

Výzkumníci sestavili základní seznam doporučení zdravého životního stylu, který zahrnoval následující pokyny:

  • vykonávat 30 minut (a více) denně fyzickou aktivitu
  • nekonzumovat týdně více než 7 alkoholických nápojů (ženy) resp. 14 (muži)
  • nekouřit
  • jíst zdravou a vyváženou stravu
  • mít obvod pasu maximálně 88 cm (u žen) resp. 102 cm (u mužů)

U 678 osob byl v průběhu vyšetřovaného období diagnostikován kolorektální karcinom.

Závěr

Po posouzení, jak účastníci výzkumu dodržovali každé z 5 doporučení ohledně životního stylu, vědci zjistili, že kdyby každý, s výjimkou nejzdravějších účastníků, dodržoval jen jedno další doporučení, počet případů rakoviny tlustého střeva a konečníku by byl o 13 % nižší. Celkový výskyt onemocnění by byl nižší o 23 %, pokud by všichni dodržovali všech pět doporučení.

Autoři dospěli k závěru, že jejich studie odhaluje, že dokonce i mírné rozdíly v životním stylu mohou mít podstatný vliv na riziko rakoviny tlustého střeva a zdůrazňují, jak důležité je přesvědčovat veřejnost o pozitivních účincích zdravého životního stylu.

Zdroj: http://www.medicalnewstoday.com

5. 5. 2011 | Redakce Stomici.cz | Ze zahraničních zdrojů

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.