Jste zde: Stomici.cz ČlánkyŽivotní styl stomika Jak vznikla Mezinárodní asociace stomiků

Jak vznikla Mezinárodní asociace stomiků

Mezinárodní asociace stomiků (International Ostomy Association, IOA) sdružuje národní organizace stomiků a jejím hlavním úkolem je zlepšení kvality života stomiků. Poskytuje svým členům informace a rady, pomáhá formovat nové organizace a prosazuje práva stomiků.

Trocha historie

K zavedení stomie jako standardního chirurgického řešení došlo až na počátku 20. století. Ošetřování stomie bylo z počátku velice obtížné a pacienti s umělým vývodem byli prakticky vyřazeni z normálního života.

Ke zlepšení situace přispěl vývoj modernějších pomůcek k ošetřování stomie koncem 50. let, zavedení specializace stomasester (1961, Clevelandská klinika) nebo založení jejich mezinárodní organizace (World Council of Enterostomal Therapists, WCET).

Iniciativu nakonec převzali i samotní stomici. V 50. letech začaly vznikat první dobrovolné kluby stomiků, nejdříve jako místní organizace, které se postupně spojovaly v národní asociace.

Vznik IOA

Hlavní postavou, která se zasloužila o vytvoření světové organizace stomiků, se stal Archie Vinitsky. V roce 1966 kontaktoval 10 zemí s návrhem založit celosvětovou organizaci stomiků. V letech 1966–1970 se představitelé zainteresovaných zemí scházeli na výročních konferencích Asociace stomiků USA. V roce 1970 vytvořili delegáti z USA, Kanady, Dánska a Švédska Světový pracovní komitét (World Work Committee), jehož činnost spočívala hlavně v pomoci nově vznikajícím asociacím v Evropě, Asii a Jižní Americe. V roce 1975 byla v holandském Weespu založena Mezinárodní asociace stomiků. Zakládajícími členy byly asociace stomiků z Belgie, Dánska, Itálie, Kanady, Nizozemska, Norska, Švédska, Spojených států, Spolkové republiky Německo a Velké Británie. První kongres IOA, kterého se zúčastnilo již 27 zemí, se konal v následujícím roce. Poslední se sešel v roce 2010 v Německu.

IOA a současnost

S rostoucím počtem svých členů byla IOA z administrativních důvodů rozdělena na několik regionálních asociací podle jednotlivých světadílů. V současnosti existují 3 regiony: Asie a Jižní Pacifik, Jižní a Severní a Střední Amerika a Evropa. Dnes má IOA celkem 73 členů. Podmínkou pro řádné členství je, že asociace musí mít celonárodní charakter a musí být vedena stomiky. České ILCO, dobrovolná organizace stomiků České republiky, které bylo založeno v roce 1993, bylo přijato za řádného člena IOA v roce 1994.

Související produkty:

Stomické pomůcky v sortimentu Zelené hvězdy

Zdroj:
http://www.ostomyinternational.org
http://www.linkos.cz

12. 3. 2011 | Redakce Stomici.cz | Životní styl stomika

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.