Jste zde: Stomici.cz ČlánkyŽivotní styl stomika Jak pracuje mezinárodní asociace stomiků?

Jak pracuje mezinárodní asociace stomiků?

Činnost mezinárodní asociace stomiků (IOA) je řízena Výkonnou radou (Executive Council), jejímiž členy jsou 4 volení funkcionáři – prezident, viceprezident, pokladník a prezident z minulého funkčního období (immediate past president) a prezidenti jednotlivých regionů. Hlavním orgánem IOA je Světová rada (World Council), která zasedá vždy během kongresu, tj. v tříletých intervalech. Je složena z delegátů jednotlivých asociací a v jejím čele stojí prezident. Světová rada přijímá a schvaluje změny stanov a všechna důležitá rozhodnutí učiněná výkonnou radou a volí funkcionáře na další tříleté období.

Hlavní úkoly

IOA se snaží o zlepšení kvality života stomiků po celém světě. Poskytuje svým členským organizacím potřebné informace pro jejich činnost, radí při řešení problémů a pomáhá při zakládání nových asociací stomiků. IOA se snaží také zlepšit životní situaci pacientů v těch zemích, kde je péče o stomiky na nízké úrovni.

Aktivity IOA

  • Publikace – čtvrtletně vydává elektronický zpravodaje IOA Today a každých pět let vydává zprávu o situaci stomiků ve světě World Ostomy Report.
  • Partnerský program – je založen na vytvoření partnerského vztahu mezi dvěma asociacemi. Jedna je vždy ze země, kde je péče o stomiky na dobré úrovni, a druhá ze země, která potřebuje pomoc, ta probíhá např. formou zásilek stomických pomůcek či školení stomasester.
  • Poradenský program – poskytuje funkcionářům národních asociací odborné rady, jak vybudovat efektivně pracující organizaci a jak prosazovat práva stomiků.
  • Návštěvnický program – stomici vyškolení ve speciálních kursech jsou k dispozici lékařům a stomasestrám a mohou osobně podpořit pacienta, který má obavy z připravované operace, nebo se nedokáže vyrovnat s obtížemi, které zavedení střevního vývodu přináší.
  • Světový den stomiků – světový den stomiků se oslavuje každý třetí rok, vždy během prvního říjnového víkendu. Oslavy jsou organizovány národními asociacemi a jejich hlavním cílem je zlepšit informovanost veřejnosti o problematice stomií a podpořit stomiky v zemích, ve kterých je péče na nízké úrovni.

Zdroje:

http://www.linkos.cz
http://www.ostomyinternational.org

22. 8. 2011 | Redakce Stomici.cz | Životní styl stomika

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.