Jste zde: Stomici.cz ČlánkyStomie pod drobnohledem Jak funguje tlusté střevo?

Jak funguje tlusté střevo?

Tlusté střevo (intestinum crassum) je asi 1,5 m dlouhá a 5 cm široká trubice tvořící poslední úsek trávicího systému (navazuje na tenké střevo), jež obkružuje kličky tenkého střeva. Hromadí se zde nestrávené zbytky potravy, které jsou posléze vypuzeny z těla ven. Buňky vnitřní vrstvy – sliznice vylučují hlen, který chrání její povrch a tvoří obal pro nestrávené zbytky.

Části tlustého střeva

Tlusté střevo tvoří slepé střevo, tračník a konečník.

  • Slepé střevo (caecum) je vyústěním tenkého střeva, na jeho dolním konci vybíhá červovitý přívěsek (appendix vermiformis), který obsahuje velké množství lymfatické tkáně (dochází zde k zánětům, což se často řeší jeho chirurgickým odstraněním).
  • Tračník (colon) je složen z tračníku vzestupného (colon ascendens), který probíhá vpravo vzhůru a je pokračováním slepého střeva. Přechází v tračník příčný (colon transversum), který prochází napříč zprava nalevo pod játry a žaludkem až ke slezině. Na něj navazuje tračník sestupný (colon descendens), který sestupuje po levé strany dutiny břišní jámy kyčelní a končí esovitou kličku (colon sigmoideum).
  • Konečník (rectum) je poslední část slepého střeva sloužící k hromadění výkalů. Řitním otvorem (anus) ústí z těla ven.

Co se děje v tlustém střevě?

Při průchodu nestrávených zbytků potravy tlustým střevem dochází ke zpětnému vstřebávání minerálních látek a hlavně vody a tím k jejich zahušťování. Tlusté střevo je také hojně osídleno bakteriemi způsobující kvašení a hnití a podílející se na štěpení vlákniny, jako vedlejší produkt vzniká tzv. střevní plyn, který napíná stěny tlustého střeva a podporuje jeho pohyby. Zhuštěné nestrávené zbytky jsou formovány do stolice a vypuzeny z těla ven. Nepříjemným problémem může být zácpa – obtížné, někdy nepravidelné vyprazdňování tuhé stolice nebo naopak průjem – časté vyprazdňování řídké, vodnaté stolice.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org Marešová J, Hodnocení kvality života pacientů se stomií. MU Brno, 2009. http://tlustestrevo.cz

4. 11. 2010 | Redakce Stomici.cz | Stomie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.