Jste zde: Stomici.cz ČlánkyStomie pod drobnohledem Ileus neboli střevní neprůchodnost

Ileus neboli střevní neprůchodnost

Ileus neboli neprůchodnost střev je velmi vážný, život ohrožující stav, při kterém dochází ke zpomalení nebo zástavě posunu tráveniny v trávicím traktu. Řadí se mezi náhlé příhody břišní a vyžaduje často bezprostřední chirurgické řešení. Příčinou může být mechanická překážka, nebo porušení nervového či cévního zásobení. Výskyt stoupá s přibývajícím vě­kem.

Co může být příčinou?

Mechanický ileus se vyskytuje nejčastěji, je způsoben zúžením nebo úplným uzávěrem střeva. Příčinou neprůchodnosti může být překážka uvnitř střeva (např. žlučový kámen) nebo překážka ve stěně střeva (např. nádor) či komplikace vně střeva (např. srůsty v dutině břišní jako následek operací nebo zánětů).

Strangulační ileus vzniká zaškrcením střeva a je spojen také s poruchou jeho krevního zásobení, vzniká např. uskřinutím kýly (vyklenutá pobřišnice s kličkami střeva) ve štěrbině v břišní stěně.

Neurogenní ileus vzniká poruchou nervů ve stěně střeva, které přenáší signál svalovině střeva zabezpečující jeho pohyby (peristaltika). Vzniká jako důsledek zánětů, operací či úrazů. Většinou dojde k ochabnutí svaloviny střeva – paralytický ileus, především při celkových těžkých stavech organismu. Vzácný bývá takzvaný spastický ileus, kdy se svalovina střevní stěny dostane do křeče a není schopna se uvolnit a tím posouvat obsah střevní dále.

Cévní ileus je nejčastěji způsoben ucpáním tepny zásobující střevo krevní sraženinou. Je porušeno zásobování střeva krví, střevní stěna trpí nedostatkem kyslíku a přestane se hýbat a posouvat obsah střevní dále. Střevní stěna nekrotizuje, bakterie ze střev přestupují do břišní dutiny a vzniká zánět pobřišnice (peritonitida).

Jak se pozná?

Ileus se může v závislosti na příčině jeho vzniku projevovat různě. Typickým varovným příznakem rozvoje onemocnění je zástava odchodů plynů a stolice, vzedmutí břicha v důsledku roztažení střev nahromaděnou stolicí. Často se vyskytují silné bolesti a úporné zvracení (potrava se v důsledku ucpání střeva nemůže posouvat dále).

Léčba a následky

Léčba ileu je ve většině případů chirurgická. Pouze neurogenní ileus se mnohdy léčí konzervativně. Pokročilá stádia nemoci často vedou k založení stomie. Neřešená nebo pozdě řešená střevní obstrukce může vést až ke smrti pacienta.

1. 12. 2010 | Redakce Stomici.cz | Stomie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.