Jste zde: Stomici.cz ČlánkyNovinky v lékařské péči Gen chránící před kolorektálním karcinomem

Gen chránící před kolorektálním karcinomem

Tým vědců se zabýval výzkumem tzv. genu DCC (Deleted in Colorectal Carcinoma), který organismus chrání před vznikem rakoviny. Podařilo se jim vyvinout zvířecí model nesoucí mutaci tohoto genu a přišli na to, že u myší, které měly gen DCC pozměněný mutací, došlo ke vzniku rakoviny. Jejich organizmus již nebyl schopen způsobit smrt nádorových buněk. Nový objev by mohl vést k vývoji nové cílené léčby rakoviny, který si klade za cíl obnovit umírání nádorových buněk.

Smrt nádorovým buňkám

Experti se zaměřili na výzkum procesu buněčné smrti (apoptózu), a zejména na mechanismus, který nutí buňky zahájit proces sebedestrukce, když se stanou abnormální (tedy rakovinné). Domnívají se, že tento mechanismus může fungovat přes receptory na povrchu buněk, které zkoumají jejich okolní prostředí. Vědci je pojmenovali „receptory závislosti“ a zaměřili se na jejich výzkum. Když je buněčný receptor spojený s jeho specifickým ligandem (látkou schopnou se navázat na receptor), oznamuje tím, že „ všechno je v pořádku“, a buňky i nadále přežívají. Pokud je však receptor zbaven ligandu, může poslat signál vedoucí k buněčné smrti – apoptóze. Pokud by byl tento mechanismus použit při výzkumu rakoviny, mohla by absence ligandů na receptorech způsobit smrt rakovinných buněk, které se nekontrolovatel­ně množí.

Přirozená ochrana organismu

Bylo zjištěno, že gen DCC nese informaci pro vznik takovýchto receptorů a chrání tak organismus před vznikem rakoviny tím, že způsobuje smrt rakovinných buněk. Myši, které ve studii výzkumníci použili, měly gen DCC geneticky pozměněný, receptory tedy nefungovaly správně, neumožňovaly navození buněčné smrti rakovinných buněk a u myší se spontánně vyvinula rakovina tlustého střeva. Organismus je tedy přirozeně chráněn před rozvojem rakoviny díky přítomnosti tohoto genu potlačujícího vznik nádoru.

Zdroje:
My Radio Station

17. 2. 2012 | Redakce Stomici.cz | Novinky v lékařské péči

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.