Jste zde: Stomici.cz ČlánkyZe zahraničních zdrojů Fatalismus brání prevenci rakoviny tlustého střeva

Fatalismus brání prevenci rakoviny tlustého střeva

Fatalismus jako životní postoj, založený na přesvědčení, že všechno důležité v životě je více méně předurčeno osudem a člověk to nemůže ovlivnit, může snižovat účast na onkologickém screeningu. Podle vědců z Velké Británii přispívá rezignovaný životní postoj mezi chudšími lidmi k nízké účasti na screeningovém vyšetření kolorektálního karcinomu, i když je tato preventivní péče poskytována zdarma.

„Cancer fatalism“

I přesto, že je screeningové vyšetření i následná zdravotní péče zdarma, lidé v nižším socioekonomickém postavení se preventivního vyšetření téměř neúčastní. Vědci se snažili zjistit, co za tím vězí. V rámci studie britského výzkumného týmu byly analyzovány údaje 529 dospělých ve věku 60 až 69 let týkající se jejich ekonomického postavení, jejich hodnocení vlastního zdraví a míry tzv. „cancer fatalism“ – tímto pojmem je označováno přesvědčení, že diagnóza rakoviny znamená jistou smrt a nemá tedy cenu podstupovat jakákoliv preventivní vyšetření či léčbu. Vědci porovnali zjištěné informace s četností užití testu okultního krvácení do stolice, tedy jedné ze základních metod screeningu rakoviny tlustého střeva. Zjistili, že chudší lidé, kteří měli dojem, že preventivní vyšetření na kolorektální karcinom by jim nepomohlo nebo tak jako tak zemřou na rakovinu, často ignorovali doporučení týkající se včasného screeningu.

Nutná změna postoje

Z výsledků šetření vyplývá, že muži a ženy s vyšším socioekonomickým statusem lépe hodnotili vlastní zdraví a nižší míra jejich „cancer fatalism“ se projevila tím, že měli o 56 % větší pravděpodobnost účasti na kolorektálním screeningu založeném na testu okultního krvácení do stolice. Je tedy jasné, že bude nutné nejprve změnit postoj lidí k preventivnímu vyšetření. Pokud si lidé i nadále budou myslet, že jim nepomůže, nebudou se ho účastnit, ani když bude zdarma.

Zdroje:
http://health.usnews.com

23. 12. 2011 | Redakce Stomici.cz | Ze zahraničních zdrojů

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.