Jste zde: Stomici.cz ČlánkyZe zahraničních zdrojů Diagnóza kolorektálního karcinomu a souvislost s BMI

Diagnóza kolorektálního karcinomu a souvislost s BMI

Výskyt kolorektálního karcinomu u pacientů mladších 50 let úzce souvisí s jejich BMI. Podle hodnoty BMI neboli indexu tělesné hmotnosti (z anglického Body Mass Index) se určuje stupeň obezity. Je roven poměru hmotnosti člověka v kilogramech a druhé mocniny jeho výšky v metrech. Obezita (BMI >30)je definována jako nadměrné zmnožení tuku v organismu, které je významným rizikovým faktorem řady onemocnění.

Rizikové faktory v mladším věku

Zatímco dřívější studie již potvrdily vliv některých činitelů na riziko vzniku kolorektálního karcinomu, stále existuje jen málo důkazů o rizikových faktorech, které ovlivňují dřívější nástup rakoviny tlustého střeva. Experti se proto rozhodli identifikovat rizikové faktory rakoviny tlustého střeva diagnostikované u pacientů mladších než 50 let. Ve své studii analyzovali údaje více než 3000 osob z Austrálie, USA a Kanady s diagnózou kolorektálního karcinomu a přibližně stejný počet jejich sourozenců bez diagnózy jakéhokoliv typu rakoviny.

Obezita je nejnebezpečnější

Byl zkoumán především vliv BMI, fyzické aktivity, kouření, konzumace alkoholu, užívání aspirinu a jiných nesteroidních protizánětlivých léků a diabetes. Souvislost s raným nástupem rakoviny tlustého střeva diagnostikované před dosažením věku 50 let byla potvrzena pouze u obezity.

Různá rizika v různém věku

Studie tak potvrdila fakt, že obezita je nejen rizikovým faktorem rakoviny tlustého střeva diagnostikované ve vyšším věku, ale především také jednou z příčin jejího včasného výskytu před dosažením věku 50 let. Nicméně nebyly zjištěny žádné důkazy, že kolorektální karcinom diagnostikovaný v mladším věku souvisí s dalšími rizikovými faktory, které mají spojitost s výskytem kolorektálního karcinomu v pozdějším věku. To by mohlo znamenat, že příčiny rakoviny tlustého střeva se liší podle věku a že preventivní strategie by mohla být cílená podle věku.

Zdroj: healio.com

7. 6. 2012 | Redakce Stomici.cz | Ze zahraničních zdrojů

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.