České ILCO

České ILCO (ILeostomie, COlostomie) je pacientská organizace s celostátní působností, která sdružuje lidi, kterým byla v důsledku nejrůznějších zdravotních problémů vytvořena stomie, tj. umělý vývod střeva nebo močových cest z břišní dutiny na povrch těla. V 17 klubech organizuje přibližně 600 členů. Odhaduje se však, že takto zdravotně postižených je v naší republice kolem 10 000. Velká část z nich však zůstává stále raději v anonymitě, zřejmě vzhledem k intimnímu charakteru postižení.

Hlavní úkoly organizace

České ILCO bylo založeno v roce 1993 a vzniklo především proto, aby stomici měli organizaci kvalifikovaně zastupující jejich zájmy v jednání se státními orgány a zdravotními pojišťovnami.

České ILCO a jeho hlavní úkoly:

  • Pečuje o specifické potřeby občanů, kterým byla zavedena stomie. Obhajuje jejich zájmy, snaží se zajistit jejich rovnoprávné postavení ve společnosti, znovuzačlenění do běžného života a zdokonalení zdravotní a sociální péče v této oblasti.
  • ILCO prosazuje právo stomiků na kvalitní stomické pomůcky, podílí se na jednáních o jejich vývoji a výrobě a vyjadřuje se k jejich kvalitě. Sleduje pokroky v oblasti péče o stomiky i vývoj nových stomických pomůcek v zahraničí a snaží se získané poznatky aplikovat v našich podmínkách.
  • Má také za úkol kvalifikovaně informovat veřejnost o problémech života se stomií. Ve spolupráci s odbornými lékaři organizuje odborné semináře, přednášky, instruktáže a besedy zaměřené na problematiku stomií. Popularizuje vědecké poznatky o příčinách onemocnění vyžadujících zavedení stomie.
  • Organizuje dobrovolnou poradenskou službu pro stomiky. Členové klubů stomiků se podílejí na poradenské činnosti pro stomiky, ať již na úrovni činnosti klubů, nebo ve specializovaných stomických poradnách ve spolupráci se stomasestrami.
  • Ve spolupráci s kluby stomiků se České ILCO podílí na organizaci rekondičních pobytů, zájezdů a kulturních a společenských akcí, které slouží ke vzájemné výměně zkušeností i vytvoření nových přátelských vztahů.
  • Spolupracuje také s jinými humanitárními organizacemi, sdružujícími zdravotně postižené občany, při prosazování a realizaci společných zájmů a potřeb a udržuje kontakty se stomiky v sousedních zemích.

Zdroje: http://www.ilco.cz

4. 11. 2010 | Redakce Stomici.cz | Stomie pod drobnohledem

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.