Jste zde: Stomici.cz ČlánkyAktuality 20. výročí Českého ILCO

20. výročí Českého ILCO

V říjnu proběhla v Praze třídenní Mezinárodní pacientská konference ke 20. výročí existence Českého ILCO. Celou akci zahájila úvodním slovem Ing. Marie Ředinová, předsedkyně ILCO, která přítomné seznámila s prací a výsledky Českého ILCO za poslední období.

Na konferenci vystoupila ředitelka Ligy proti rakovině Iva Kurzová. Vyzvala kluby stomiků k aktivní účasti na květinovém dni Ligy proti rakovině, upozornila na vysoký výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku v České republice a zdůraznila nutnost lepší prevence kolorektálního karcinomu.

V rámci konference proběhly také přednášky stomasester, které účastníky seznámily s úskalími péče o stomické pacienty. Zmíněna byla též významná úloha dobrovolníků, jejichž úlohou je pomáhat pacientům se stomií prostřednictvím supervize. Konference se zúčastnil i zástupce ministerstva zdravotnictví, který pohovořil o aktuální problematice hrazení stomických pomůcek. Ředitel Institutu biostatistiky a analýz MU doc. RNDr. Ladislav Dušek předložil statistická data týkající se výskytu kolorektálního karcinomu v České republice a opět zdůraznil význam prevence.

Mezinárodní část konference proběhla za účasti zahraničních delegátů. Na závěr kongresu byl zhodnocen současný stav péče o stomické pacienty a nastíněn její výhled do budoucna.

říjen 2012

Zdroj: http://www.ilco.cz/…e_zaznam.pdf

17. 12. 2012 | Redakce Stomici.cz | Aktuality

Přidej komentář

Řádky se zalamují automaticky, emailová adresa se nezobrazuje. Všechna pole jsou povinná.