Cestování

Lázeňská péče

Prvním cestováním stomika nezřídka bývá pobyt v lázních. Návrh na lázeňskou péči pro zájemce vyhotoví odborný lékař z důvodů zlepšení fyzické a psychické kondice. Lázeňská péče může stomikovi pomoci získat sebevědomí ve společnosti.

Před odjezdem do lázeňského zařízení si stomik připraví dostatečné množství vyzkoušených stomických pomůcek doplněných o čisticí a ochranné prostředky. Aby byl odjezd do lázní klidnější, lze aplikovat dle doporučení lékaře i irigaci, která zajistí prázdný obsah tlustého střeva po dobu 1,5 dne. Po absolvované irigaci lze aplikovat krytku nebo zátku do stomie místo klasického stomického systému.

Po příjezdu do lázní musí každý stomik projít vstupní prohlídkou, kdy lázeňský lékař zjistí zdravotní stav stomika a rozepíše na základě svého zjištění léčebné procedury. Po celou dobu lázeňské péče je stomik pod stálou lékařskou kontrolou.

Cestování

Cestování pro stomika nepředstavuje závažnější problém oproti běžnému režimu, zejména pokud si na cestu připraví dostatek vhodných pomůcek. Vhodné je vše doplnit o seznam zdravotnických pracovišť či seznam stomických center, která by Vám v případě nutnosti mohla zajistit potřebné pomůcky.

Letecká doprava je v dnešní době bohužel spojena s vysokými bezpečnostními opatřeními, která nemusí vždy zajistit soukromí při odbavování. Proberte s Vaším ošetřujícím lékařem možnost vystavení potvrzení s objasněním potřeb Vašeho zdravotního stavu pro možnost diskrétní osobní prohlídky bezpečnostními orgány letiště. Pro Vaše pohodlí je vhodné tento dokument přeložit do potřebného světového jazyka.

Cestování je často spojeno i se stresem, který může způsobit změnu konzistence Vaší stolice, a proto je vhodné, abyste měli na cestování k dispozici také výpustné sáčky, i když běžně používáte uzavřené.

Zajištění dostatku potřebných pomůcek pro pobyt rozhodně neopomíjejte. Rozdělte si stomické pomůcky mezi příruční zavazadlo a kufr – jen tak máte jistotu, že i při zdržení Vašich zavazadel budete mít svoji pomůcku u sebe. Nezapomínejte na přepravu tekutin – týká se i čisticích roztoků – a využijte na cestu čisticí a ochranné pomůcky v ubrouscích, které můžete mít bez problémů u sebe po celou délku letu.