Jste zde: Stomici.cz Život se stomiíJak na to? Aplikace podložky Almarys Twin+

Aplikace podložky Almarys Twin+

Vyměříme tvar stomie a překreslíme její velikost na podložku dvoudílné pomůcky a požadovaný otvor vystřihneme. Z podložky sejmeme krycí fólii a vystřiženou podložku přímo nalepíme na stomii a opatrně prsty přitiskneme po obvodu kolem stomie, aby nám pomůcka lépe přilnula k pokožce. K nalepené podložce připevníme zvolený sáček.

Způsob aplikace

Způsob aplikace